หน้าแรก

10 ความเสี่ยงที่โลกมีแนวโน้มจะเผชิญในปี 2019

10 ความเสี่ยงที่โลกมีแนวโน้มจะเผชิญในปี 2019

พี่น้องมิตรชาวไร่คะ เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีรายงานด้านความเสี่ยงของโลก ปี 2019 ที่จัดทำโดย World Economic Forum (WEF) โดยคำนึงถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ใน 5 มิติ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ ด้านภูมิศาสตร์การเมือง