หน้าแรก

ปรับก่อนป่วย

ปรับก่อนป่วย

ของกินที่คุณชอบ...นำไปสู่โรคอะไรบ้าง
เคล็ด(ไม่)ลับ ปรับพฤติกรรม เลี่ยงความดันโลหิตสูง

เคล็ด(ไม่)ลับ ปรับพฤติกรรม เลี่ยงความดันโลหิตสูง

"ความดันโลหิตสูง" คือ ภาวะที่ความดันเลือด ภายในหลอดเลือดแดง สูงกว่าปกติ