หน้าแรก

ปรับพื้นที่เร็ว ทำร่องระบายน้ำได้ ด้วยแดรก สแครปเปอร์

ปรับพื้นที่เร็ว ทำร่องระบายน้ำได้ ด้วยแดรก สแครปเปอร์

การทำกิจกรรมเตรียมพื้นที่เพาะปลูกอ้อยของมิตรชาวไร่ นอกจากทำการปรับปรุงคุณสมบัติของดินแล้ว อีกงานหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือ การปรับระดับพื้นที่ของแปลงปลูกอ้อยให้มีความราบเรียบสม่ำเสมอกัน ซึ่งพระเอกของงาน
Double Disc Opener Sugarcane Planter 50 c.m. เครื่องปลูกอ้อยร่องคู่ 50 ซม.

Double Disc Opener Sugarcane Planter 50 c.m. เครื่องปลูกอ้อยร่องคู่ 50 ซม.

สิ่งที่จำเป็น เสมือนเพื่อนคู่ใจในการทำมิตรผลโมเดิร์นฟาร์มของเรา คือ องค์ความรู้ที่ถูกต้อง และหลากหลาย สามารถนำมาประยุกต์ใช้แทนแรงงานคนที่ขาดหายไปได้ เทคโนโลยีและเครื่องมือเกษตรที่ทันสมัยมีความจำเป็นอย
ใบมีดดันหน้า ผาล3,4,7ตายแล้วไปไหน

ใบมีดดันหน้า ผาล3,4,7ตายแล้วไปไหน

เกษตรกรรมในยุคประเทศไทย 4.0 มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตรมากขึ้น เพื่อปัจจัยทางด้านผลผลิต และความก้าวหน้าด้านเกษตรกรรมของประเทศ