หน้าแรก

 • HOT NEWS
 • 1.เก็บเกี่ยวถั่วเหลือง 2. พรวนดิน - ดินทราย ใช้ Red Renovato1 กันยายน 2562
 • ตรวจสอบโรคและแมลงศัตรูอ้อย1 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบโรคแมลงถั่วเหลือง ม้วนและหนอนเจาะฝัก ถ้าพบให้พ่นสารเค1 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดหนอนม้วนใบ แมลงศัตรูถั่วเหลืองครั้งที่1 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบวัชพืชและพ่นสารเคมีป้องกันกำจัด เท่าที่จำเป็น1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบโรคแมลง ทั้งอ้อยตอและอ้อยปลูก1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
 • 1.สร้าง BedFarm ด้วย Zonal Cultivator 2.เตรียมเมล็ดถั่วและเ1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
 • 1.ไถกลบเศษซาก 2.พรวน OFFSET 3.ปรับระดับ Land Leveling 4.Ripp1 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • จัดรูปแปลงใหม่ในกรณีแปลงรื้อตอ1 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำหลังใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน ให้น้ำหลังใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยปลูกปลายฝน สูตร 21-7-18 จำนวน 50 กก. ต่อไ1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำอ้อยน้ำราดหลังปลูกและใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน1 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยตอ ครั้งที่ 2 หลังตัดภายใน 10 วัน สูตร 211 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยตอ ครั้งที่ 1 หลังตัดภายใน 10 วัน สูตร 211 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบโรคแมลง ปล่อยแตนเบียนไข่และแมลงตัวห้ำ1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำอ้อยปลูกใหม่1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • ตัดอ้อยหีบ ไม่เผาใบ และทิ้งใบคลุมดิน1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • พบกับมิติใหม่กับเกร็ดความรู้ดี ๆ สำหรับชาวไร่อ้อย1 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา
ทำแล้วถึงจะรู้ Behind the scene of BONSUCRO

ทำแล้วถึงจะรู้ Behind the scene of BONSUCRO

พูดถึงเรื่อง BONSUCRO มิตรชาวไร่หลายท่านอาจมีความสงสัยว่า มีความจำเป็นแค่ไหนที่จะทำให้ไร่อ้อยของตัวเองผ่านการรับรองมาตรฐาน BONSUCRO ตอบง่าย ๆ ว่า วิถีของ BONSUCRO จะสร้างความยั่งยืนให้กับไร่อ้อยของเรา
BONSUCRO มาตรฐานเกษตรยั่งยืน เพื่อโลก เพื่อเรา

BONSUCRO มาตรฐานเกษตรยั่งยืน เพื่อโลก เพื่อเรา

วิถีเกษตรสมัยใหม่กับมิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม นี่คือหนึ่งในหลักสำคัญในปลูกอ้อยยั่งยืน “บอนซูโคร” (BONSUCRO) คือมาตรฐานการเกษตร ยั่งยืนที่คนในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทั่วโลกให้การยอมรับ
SUSTAINABLE STANDARD ทำไร่สมัยใหม่ต้องได้ BONSUCRO

SUSTAINABLE STANDARD ทำไร่สมัยใหม่ต้องได้ BONSUCRO

BONSUCRO เป็นมาตรฐานการผลิตอ้อยและน้ำตาลอย่างยั่งยืน ที่ไม่ได้มองแค่กระบวนการผลิตน้ำตาลในโรงงานเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงกิจกรรมการทำไร่อ้อยในทุกขั้นตอนของมิตรชาวไร่ด้วย
“Bonsucro” มาตรฐานการผลิตอ้อยและน้ำตาลอย่างยั่งยืน

“Bonsucro” มาตรฐานการผลิตอ้อยและน้ำตาลอย่างยั่งยืน

BONSUCRO (บง-ซู-โคร่) มาตรฐานสากลที่เกิดจากรวมกลุ่มของนักวิชาการ ชาวไร่อ้อยและภาคเอกชน
BONSUCRO ใส่ใจคนได้ผลที่งาน

BONSUCRO ใส่ใจคนได้ผลที่งาน

หลักเคารพสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานแรงงานเป็นอีกหนึ่งข้อที่สำคัญมากของการทำไร่อ้อยให้ได้การรับรองมาตรฐานการผลิตอ้อยและน้ำตาลอย่างยั่งยืน BONSUCRO