หน้าแรก

 • HOT NEWS
 • 1.เก็บเกี่ยวถั่วเหลือง 2. พรวนดิน - ดินทราย ใช้ Red Renovato1 กันยายน 2562
 • ตรวจสอบโรคและแมลงศัตรูอ้อย1 สิงหาคม 2562
 • ตรวจสอบโรคแมลงถั่วเหลือง ม้วนและหนอนเจาะฝัก ถ้าพบให้พ่นสารเค1 สิงหาคม 2562
 • พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดหนอนม้วนใบ แมลงศัตรูถั่วเหลืองครั้งที่1 กรกฎาคม 2562
 • ตรวจสอบวัชพืชและพ่นสารเคมีป้องกันกำจัด เท่าที่จำเป็น1 มิถุนายน 2562
 • ตรวจสอบโรคแมลง ทั้งอ้อยตอและอ้อยปลูก1 มิถุนายน 2562
 • 1.สร้าง BedFarm ด้วย Zonal Cultivator 2.เตรียมเมล็ดถั่วและเ1 มิถุนายน 2562
 • 1.ไถกลบเศษซาก 2.พรวน OFFSET 3.ปรับระดับ Land Leveling 4.Ripp1 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • จัดรูปแปลงใหม่ในกรณีแปลงรื้อตอ1 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำหลังใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน ให้น้ำหลังใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยปลูกปลายฝน สูตร 21-7-18 จำนวน 50 กก. ต่อไ1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำอ้อยน้ำราดหลังปลูกและใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน1 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยตอ ครั้งที่ 2 หลังตัดภายใน 10 วัน สูตร 211 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยตอ ครั้งที่ 1 หลังตัดภายใน 10 วัน สูตร 211 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบโรคแมลง ปล่อยแตนเบียนไข่และแมลงตัวห้ำ1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำอ้อยปลูกใหม่1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • ตัดอ้อยหีบ ไม่เผาใบ และทิ้งใบคลุมดิน1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • พบกับมิติใหม่กับเกร็ดความรู้ดี ๆ สำหรับชาวไร่อ้อย1 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา

เดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัด'สุภาษิตไทยที่มีความหมายว่า ถ้าประพฤติตามอย่างผู้ใหญ่แล้วเราย่อมปลอดภัย เพราะผู้ใหญ่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ผ่านการลองผิดลองถูกมาก่อน ถ้าเราทำตามก็จะประสบความสำเร็จและหลีกเลียงความผิดพลาดได้โดยง่าย แต่คำถามที่แฝงมากับสุภาษิตคุ้นหูนี้ก็คือ แล้วใครเป็นคนเดินนำหน้าผู้ใหญ่กันล่ะ

การเป็นผู้นำที่ดีต้องประกอบด้วยความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่กำลังทำ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความกล้าหาญ เพราะการเป็นผู้นำหมายถึงการเผชิญกับเส้นทางที่ยังไม่มีใครเคยผ่านมาก่อน ที่สำคัญที่สุดคือเราต้องทำการพิสูจน์ครั้งแล้ว ครั้งเล่าจนแน่ใจว่าการตัดสินใจของเราไม่ผิดพลาด ไม่ทำให้ผู้ที่เดินตามหลังเรามาต้องพบกับความผิดหวัง

ซึ่งทางมิตรผลของเราในฐานะที่เป็นผู้บุกเบิกต้นแบบการทำเกษตรสมัยใหม่ จึงได้มีการส่งต่อความเป็นผู้นำจากรุ่นสู่รุ่น ผ่านการเปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับสูงที่มากด้วยประสบการณ์และพนักงานระดับปฏิบัติงานรุ่นใหม่ไฟแรงได้มีโอกาสได้พบปะสื่อสารกันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน นี่เป็นหนึ่งในช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้พนักงานส่วนใหญ่ได้รับทราบข้อมูลที่สำคัญและมีประโยชน์ เช่น สถานการณ์ในปัจจุบัน กลยุทธ์เป้าหมายในการทำงาน เป็นต้น รวมไปถึงสร้างขวัญให้กำลังใจและให้ความสำคัญกับพนักงานมิตรผล ซึ่งเป็นการเพิ่มระดับความผูกพันในองค์กรให้พนักงาน ที่ทำให้พนักงานได้เรียนรู้ ถึงประสบการณ์และจุดประกายความคิด พร้อมประกาศความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำต้นแบบเกษตรสมัยใหม่ ที่มิตรผลรุ่นก่อนหน้าได้วางรากฐานเอาไว้

ทั้งนี้ทีมผู้นำอย่างคณะผู้บริหารของมิตรผล ได้มอบหมายนโยบายและทิศทางการทำไร่อ้อยในอนาคต เพื่อสื่อสารให้พนักงานรับทราบใน หัวข้อ 'Keep Moving Forward : ต้นแบบเกษตรสมัยใหม่'รวมทั้งแชร์ประสบการณ์ในการทำไร่อ้อย ตั้งแต่อดีตที่ย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นของในปี พ.ศ. 2499 จากโรงงานมิตรผลแห่งแรกที่บ้านโป่ง ที่มีพนักงานเพียง 70 กว่าคน จนมาถึงวันนี้ที่มีคนมิตรผลอยู่ใน 4 ประเทศ เกือบหมื่นชีวิต มีโรงน้ำตาลจำนวน 18 แห่ง โรงไฟฟ้าชีวมวลอีกกว่า 17 แห่ง และโรงเอทานอล อีก 4 แห่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยตอกย้ำให้มั่นใจว่าบนเส้นทางเดินของกลุ่มมิตรผลตลอด 6 ทศวรรษที่ผ่านมา ได้พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นแล้วว่าการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม ไม่เอาเปรียบใคร จริงใจ นับถือสัจจะ ดูแลกันและกันนั้นเป็นเครื่องค้ำชูให้ยืนหยัดได้อย่างแข็งแรง และเป็นหลักชัย ให้กับสังคมได้ยึดถือช่วงที่ประเทศต้องการแรงขับเคลื่อนจากภาคเกษตร ในวันที่ประเทศกำลังปรับตัวเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุค 'ประเทศไทย 4.0'

มิตรผลได้นำองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ซึ่งเรียกว่าเป็นการทำการเกษตรสมัยใหม่ หรือที่คุ้นเคยกัน ในชื่อ การทำไร่อ้อยสมัยใหม่แบบมิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม มาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของมิตรชาวไร่ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานคน รวมไปถึงเป็นคำตอบให้กับการสร้างความยั่งยืนให้กับการเกษตรของประเทศได้

ก้าวต่อไปของผู้นำต้นแบบเกษตรสมัยใหม่คือ การรักษาทิศทางที่มุ่งมั่นบนเส้นทางของเกษตรสมัยใหม่อย่างต่อเนื่อง แต่จะเป็นก้าวที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้น ที่ต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจากพนักงานมิตรผลและเพื่อนมิตรชาวไร่ที่ยืนหยัดเคียงข้างกัน ในการช่วยกันคิดและทำให้สำเร็จ เพื่อเป็นต้นแบบให้ชาวไร่อ้อยคนอื่น ๆ ได้นำไปประยุกต์ใช้ นี่คือภารกิจร่วมกันที่ไม่ใช่ทำเพียงเพื่อตัวของพวกเราเอง แต่เราจะทำด้วยจิตสำนึกที่เป็นฟันเฟืองเล็ก ๆ อันหนึ่งที่แบกรับและคอยขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างช้า ๆ แต่มั่นคง

ข่าวปักหมุด