หน้าแรก

 • HOT NEWS
 • 1.เก็บเกี่ยวถั่วเหลือง 2. พรวนดิน - ดินทราย ใช้ Red Renovato1 กันยายน 2562
 • ตรวจสอบโรคและแมลงศัตรูอ้อย1 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบโรคแมลงถั่วเหลือง ม้วนและหนอนเจาะฝัก ถ้าพบให้พ่นสารเค1 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดหนอนม้วนใบ แมลงศัตรูถั่วเหลืองครั้งที่1 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบวัชพืชและพ่นสารเคมีป้องกันกำจัด เท่าที่จำเป็น1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบโรคแมลง ทั้งอ้อยตอและอ้อยปลูก1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
 • 1.สร้าง BedFarm ด้วย Zonal Cultivator 2.เตรียมเมล็ดถั่วและเ1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
 • 1.ไถกลบเศษซาก 2.พรวน OFFSET 3.ปรับระดับ Land Leveling 4.Ripp1 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • จัดรูปแปลงใหม่ในกรณีแปลงรื้อตอ1 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำหลังใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน ให้น้ำหลังใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยปลูกปลายฝน สูตร 21-7-18 จำนวน 50 กก. ต่อไ1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำอ้อยน้ำราดหลังปลูกและใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน1 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยตอ ครั้งที่ 2 หลังตัดภายใน 10 วัน สูตร 211 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยตอ ครั้งที่ 1 หลังตัดภายใน 10 วัน สูตร 211 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบโรคแมลง ปล่อยแตนเบียนไข่และแมลงตัวห้ำ1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำอ้อยปลูกใหม่1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • ตัดอ้อยหีบ ไม่เผาใบ และทิ้งใบคลุมดิน1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • พบกับมิติใหม่กับเกร็ดความรู้ดี ๆ สำหรับชาวไร่อ้อย1 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา

เนื่องจากน้องอ้อยของเราต้องการน้ำปริมาณ 1,200-1,600 มิลลิเมตรต่อปี บ่อบาดาลจึงเป็นอีกหนึ่งวิธีที่มิตรชาวไร่เลือกไว้สำหรับการสะสมน้ำในไร่ ให้มีเพียงพอตลอดฤดูกาลเพาะปลูก ซึ่งข้อแนะนำของมิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม บ่อบาดาลที่แท้ทรู ต้องลึกมากกว่า 80 เมตร ซึ่งจุดที่จะขุดบ่อบาดาลได้อย่างมีคุณภาพ มักจะเป็นพื้นที่ส่วนไกลของไร่ ที่ไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าไปสูบน้ำได้ เราจึงมี 3 วิธีสูบน้ำจากบ่อบาดาลโดยไม่ใช้ไฟฟ้ามาฝากมิตรชาวไร่ทุกท่านครับ

วิธีที่ 1 ซับเมอร์ส + โซล่าเซลล์ (ใช้ปั๊มบาดาลต่อกับพลังงานแสงอาทิตย์) พลังงานแสงอาทิตย์นั้นเป็นพลังงานฟรี และเป็นพลังงานทดแทนจากธรรมชาติที่ใช้ได้อย่างไม่มีวันหมด ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จึงเป็นที่นิยมในปัจจุบัน เพราะช่วยลดต้นทุนในการสูบน้ำแทนเครื่องสูบน้ำที่ใช้น้ำมัน ซึ่งมิตรชาวไร่ต้องเลือกระบบโซล่าเซลล์ที่เหมาะสมกับปริมาณน้ำที่ต้องการใช้ในไร่นะครับ ที่สำคัญควรเลือกติดตั้งระบบสูบน้ำจากพลังงานแสงอาทิตย์ทีมีคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อความการทำงานที่มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงความสบายใจของเราที่ไม่ต้องมาคอยเสียเวลาเปลี่ยนอุปกรณ์ เพราะระบบที่ดีที่ทำงานได้ตามความต้องการ จะช่วยให้พี่น้องมิตรชาวไร่ได้ผลผลิตตามเป้าหมาย นอกจากจะใช้พลังงานฟรีแล้วยังช่วยลดต้นทุนการผลิตตามทฤษฎี 2 ลด 2 เพิ่มได้อีกด้วย

วิธีที่ 2 ซับเมอร์ส+เจนเนอร์เรเตอร์ (ใช้ปั๊มบาดาลต่อกับเครื่องปั่นไฟ) เครื่องปั่นไฟเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อใช้ปั๊มน้ำบาดาลในไร่อ้อย สิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือ การเลือกขนาดเครื่องปั่นไฟให้เหมาะกับปั๊มบาดาลและสภาพหน้างาน และควรเผื่อขนาดของเครื่องปั่นไฟไว้ 4-5 เท่า เพื่อให้ทั้งปั๊มและเครื่องปั่นไฟปลอดภัย ไม่ไหม้เหมือนที่ผ่านมานะครับ

วิธีที่ 3 ใช้ปั๊มเทอร์ไบน์ ขับเครื่องยนต์ ช่างเจาะน้ำบาดาลบางแห่งมักแนะนำให้ใช้ปั๊มเทอร์ไบน์ในการสูบน้ำ เพราะมองว่าได้น้ำเยอะกว่าการใช้ปั๊มบาดาล ทั้งยังจ่ายค่าน้ำมันถูกกว่าอีกด้วย ซึ่งมีปั๊มเทอร์ไบน์ที่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อสูบน้ำจากบ่อบาดาลโดยเฉพาะอย่าง เวอร์ติคอล เทอร์ไบน์ (Vertical Turbine) ให้เป็นตัวเลือกอีกทาง มิตรชาวไร่สามารถเลือกวิธีการสูบน้ำได้ตามสภาพหน้างานของแต่ละไร่ และพิจารณาความคุ้มค่าในแต่ละวิธี เพื่อให้อ้อยได้รับน้ำตามความต้องการในแต่ละช่วงอย่างเต็มที่นะครับ

ข่าวปักหมุด