หน้าแรก

 • HOT NEWS
 • 1.เก็บเกี่ยวถั่วเหลือง 2. พรวนดิน - ดินทราย ใช้ Red Renovato1 กันยายน 2562
 • ตรวจสอบโรคและแมลงศัตรูอ้อย1 สิงหาคม 2562
 • ตรวจสอบโรคแมลงถั่วเหลือง ม้วนและหนอนเจาะฝัก ถ้าพบให้พ่นสารเค1 สิงหาคม 2562
 • พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดหนอนม้วนใบ แมลงศัตรูถั่วเหลืองครั้งที่1 กรกฎาคม 2562
 • ตรวจสอบวัชพืชและพ่นสารเคมีป้องกันกำจัด เท่าที่จำเป็น1 มิถุนายน 2562
 • ตรวจสอบโรคแมลง ทั้งอ้อยตอและอ้อยปลูก1 มิถุนายน 2562
 • 1.สร้าง BedFarm ด้วย Zonal Cultivator 2.เตรียมเมล็ดถั่วและเ1 มิถุนายน 2562
 • 1.ไถกลบเศษซาก 2.พรวน OFFSET 3.ปรับระดับ Land Leveling 4.Ripp1 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • จัดรูปแปลงใหม่ในกรณีแปลงรื้อตอ1 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำหลังใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน ให้น้ำหลังใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยปลูกปลายฝน สูตร 21-7-18 จำนวน 50 กก. ต่อไ1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำอ้อยน้ำราดหลังปลูกและใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน1 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยตอ ครั้งที่ 2 หลังตัดภายใน 10 วัน สูตร 211 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยตอ ครั้งที่ 1 หลังตัดภายใน 10 วัน สูตร 211 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบโรคแมลง ปล่อยแตนเบียนไข่และแมลงตัวห้ำ1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำอ้อยปลูกใหม่1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • ตัดอ้อยหีบ ไม่เผาใบ และทิ้งใบคลุมดิน1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • พบกับมิติใหม่กับเกร็ดความรู้ดี ๆ สำหรับชาวไร่อ้อย1 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา

กำแพงเพชร ผสมพันธุ์ในชวงปี พ.ศ. 2546 เป็นพันธุ์ผสมระหวาง K96-141 และ Co775 มีคุณลักษณะดังนี้

ทรงกอ ค่อนข้างกว้าง ลำขนาดปานกลาง มีจำนวนลำ 5-6 ลำต่อกอ จำนวนลำต่อไร่ประมาณ 10,000 ลำต่อไร่

ใบ โค้งปานกลาง สีเขียว ใบกว้าง 6.7 เซนติเมตร ยาว 190 เซนติเมตร กาบใบหลุดลอกง่าย

คอใบ เป็นรูปกริชสีเขียว มีขนาดไม่เท่ากันทั้งสองด้าน ข้าง หนึ่งจะใหญ่กว่าอีกข้างหนึ่งเล็กน้อย อยู่ในแนวระดับ มีไขปกคลุม มีขนที่คอใบบ้าง

ลิ้นใบ รูปทรงกระจับ มีความลาดเอียงปานกลาง

หูใบ มีทั้งสองข้าง ข้างที่ 1 รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วปลายมน ข้างที่ 2 รูปโค้ง

ปล้อง ลักษณะโคนใหญ่ การจัดเรียงของปล้องซิกแซก สีของปล้องเมื่อไม่ถูกแดดมีสีเหลืองอมเขียว ภาพตัดขวางกลม พบรอยแตกลึก

ตา มีลักษณะกลม ขนาดปานกลางและนูน ความสูงของส่วน บนสุดของตาต่ำกว่าเส้นวงแหวนเหนือจุดราก ฐานของตาอยู่ชิดรอยกาบใบ ไม่มีร่องเหนือตา

วงแหวนเหนือจุดราก มีขนาดปานกลาง ราบ ไม่มีเส้นโค้งเหนือ