หน้าแรก

 • HOT NEWS
 • 1.เก็บเกี่ยวถั่วเหลือง 2. พรวนดิน - ดินทราย ใช้ Red Renovato1 กันยายน 2562
 • ตรวจสอบโรคและแมลงศัตรูอ้อย1 สิงหาคม 2562
 • ตรวจสอบโรคแมลงถั่วเหลือง ม้วนและหนอนเจาะฝัก ถ้าพบให้พ่นสารเค1 สิงหาคม 2562
 • พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดหนอนม้วนใบ แมลงศัตรูถั่วเหลืองครั้งที่1 กรกฎาคม 2562
 • ตรวจสอบวัชพืชและพ่นสารเคมีป้องกันกำจัด เท่าที่จำเป็น1 มิถุนายน 2562
 • ตรวจสอบโรคแมลง ทั้งอ้อยตอและอ้อยปลูก1 มิถุนายน 2562
 • 1.สร้าง BedFarm ด้วย Zonal Cultivator 2.เตรียมเมล็ดถั่วและเ1 มิถุนายน 2562
 • 1.ไถกลบเศษซาก 2.พรวน OFFSET 3.ปรับระดับ Land Leveling 4.Ripp1 พฤษภาคม 2562
 • จัดรูปแปลงใหม่ในกรณีแปลงรื้อตอ1 เมษายน 2562
 • ให้น้ำหลังใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน ให้น้ำหลังใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยปลูกปลายฝน สูตร 21-7-18 จำนวน 50 กก. ต่อไ1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำอ้อยน้ำราดหลังปลูกและใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน1 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยตอ ครั้งที่ 2 หลังตัดภายใน 10 วัน สูตร 211 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยตอ ครั้งที่ 1 หลังตัดภายใน 10 วัน สูตร 211 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบโรคแมลง ปล่อยแตนเบียนไข่และแมลงตัวห้ำ1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำอ้อยปลูกใหม่1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • ตัดอ้อยหีบ ไม่เผาใบ และทิ้งใบคลุมดิน1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • พบกับมิติใหม่กับเกร็ดความรู้ดี ๆ สำหรับชาวไร่อ้อย1 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา

กำแพงเพชร ผสมพันธุ์ในชวงปี พ.ศ. 2546 เป็นพันธุ์ผสมระหวาง K96-141 และ Co775 มีคุณลักษณะดังนี้

ทรงกอ ค่อนข้างกว้าง ลำขนาดปานกลาง มีจำนวนลำ 5-6 ลำต่อกอ จำนวนลำต่อไร่ประมาณ 10,000 ลำต่อไร่

ใบ โค้งปานกลาง สีเขียว ใบกว้าง 6.7 เซนติเมตร ยาว 190 เซนติเมตร กาบใบหลุดลอกง่าย

คอใบ เป็นรูปกริชสีเขียว มีขนาดไม่เท่ากันทั้งสองด้าน ข้าง หนึ่งจะใหญ่กว่าอีกข้างหนึ่งเล็กน้อย อยู่ในแนวระดับ มีไขปกคลุม มีขนที่คอใบบ้าง

ลิ้นใบ รูปทรงกระจับ มีความลาดเอียงปานกลาง

หูใบ มีทั้งสองข้าง ข้างที่ 1 รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วปลายมน ข้างที่ 2 รูปโค้ง

ปล้อง ลักษณะโคนใหญ่ การจัดเรียงของปล้องซิกแซก สีของปล้องเมื่อไม่ถูกแดดมีสีเหลืองอมเขียว ภาพตัดขวางกลม พบรอยแตกลึก

ตา มีลักษณะกลม ขนาดปานกลางและนูน ความสูงของส่วน บนสุดของตาต่ำกว่าเส้นวงแหวนเหนือจุดราก ฐานของตาอยู่ชิดรอยกาบใบ ไม่มีร่องเหนือตา

วงแหวนเหนือจุดราก มีขนาดปานกลาง ราบ ไม่มีเส้นโค้งเหนือตา

คุณสมบัติเด่นอื่น ๆ ปลูกง่าย ทนทานต่อสภาพอากาศพอ สมควร ต้องมีน้ำชลประทานเสริมในช่วงฤดูแล้งและฝนทิ้งช่วง ออกดอกปานกลาง เหมาะกับที่ราบค่อนข้างราบเรียบ ดินร่วนปนทรายจนถึงดินร่วนเหนียว ให้ผลผลิตราว 14-15 ตันต่อไร่ ความหวาน 13-14 ซี.ซี.เอส. อายุเก็บเกี่ยวราว 11-12 เดือน ต้านทานโรคเหี่ยวเน่าแดงได้ปานกลาง แต่ต้านทานโรคแส้ดำได้ค่อนข้างดี

อย่างไรก็ตาม อ้อยพันธุ์ที่เกษตรกรนิยมปลูกนั้น จะเปลี่ยนแปลงไปตามแต่ช่วงเวลา ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของพันธุ์ใหม่ที่ออกมาดังนั้น มิตรชาวไร่ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อเลือกพันธุ์อ้อยให้เหมาะสม รวมถึงวางแผนดูแลรักษาให้ถูกต้อง

หลังจากที่มิตรชาวไร่คัดเลือกพันธุ์อ้อยที่เหมาะสมได้แล้ว ขั้นตอนต่อมา คือ การเตรียมท่อนพันธุ์อ้อยไว้สำหรับปลูกในแปลงอ้อย นี่เป็นเรื่องสำคัญ มิตรชาวไร่จำเป็นต้องหาท่อนพันธุ์ที่ดีจากแหล่งที่ปลอดโรคและแมลง โดยเฉพาะโรคใบขาว เพื่อขยายทำพันธุ์ในไร่ ของตัวเอง ซึ่งจะมีความปลอดภัยกว่าซื้อท่อนพันธุ์จากแหล่งอื่นที่เราไม่รู้ว่าเขาดูแลรักษามาอย่างไรนะครับ

ข่าวปักหมุด