หน้าแรก

 • HOT NEWS
 • 1.เก็บเกี่ยวถั่วเหลือง 2. พรวนดิน - ดินทราย ใช้ Red Renovato1 กันยายน 2562
 • ตรวจสอบโรคและแมลงศัตรูอ้อย1 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบโรคแมลงถั่วเหลือง ม้วนและหนอนเจาะฝัก ถ้าพบให้พ่นสารเค1 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดหนอนม้วนใบ แมลงศัตรูถั่วเหลืองครั้งที่1 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบวัชพืชและพ่นสารเคมีป้องกันกำจัด เท่าที่จำเป็น1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบโรคแมลง ทั้งอ้อยตอและอ้อยปลูก1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
 • 1.สร้าง BedFarm ด้วย Zonal Cultivator 2.เตรียมเมล็ดถั่วและเ1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
 • 1.ไถกลบเศษซาก 2.พรวน OFFSET 3.ปรับระดับ Land Leveling 4.Ripp1 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • จัดรูปแปลงใหม่ในกรณีแปลงรื้อตอ1 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำหลังใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน ให้น้ำหลังใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยปลูกปลายฝน สูตร 21-7-18 จำนวน 50 กก. ต่อไ1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำอ้อยน้ำราดหลังปลูกและใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน1 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยตอ ครั้งที่ 2 หลังตัดภายใน 10 วัน สูตร 211 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยตอ ครั้งที่ 1 หลังตัดภายใน 10 วัน สูตร 211 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบโรคแมลง ปล่อยแตนเบียนไข่และแมลงตัวห้ำ1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำอ้อยปลูกใหม่1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • ตัดอ้อยหีบ ไม่เผาใบ และทิ้งใบคลุมดิน1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • พบกับมิติใหม่กับเกร็ดความรู้ดี ๆ สำหรับชาวไร่อ้อย1 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา

“พักดินปลูกถั่วสลับอ้อย” คือ หนึ่งในหลัก 4 เสาพลัส ที่มิตรผลโมเดิร์นฟาร์มพัฒนาขึ้นจากองค์ความรู้และเทคโนโลยีระดับโลก ซึ่งเสาหลักที่หนึ่งก็คือ การบำรุงรักษาดินโดยการปลูกพืชตระกูลถั่วค่ะ

พืชตระกูลถั่ว หรือ Legumes เป็นพืชที่อยู่ในตระกูล Leguminoseae คือพืชยอดนิยมที่ใช้ปลูกคลุมดิน ปรับปรุงดิน หรือทำเป็นปุ๋ยพืชสด โดยพืชตระกูลถั่ว นอกจากพวกถั่วต่าง ๆ เช่น ถั่วลิสง ถั่วเหลือง ถั่วเขียว แล้วยังมีพืชชนิดอื่นๆ อีก อย่างเช่น ปอเทือง

การปลูกอ้อยอย่างเดียวนานๆ เป็นเหตุให้เกิดการสะสมโรคและแมลงศัตรูอ้อยได้นะคะ รากอ้อยจะสั้น อ่อนแอ เติบโตช้า และดินในแปลงขาดแร่ธาตุที่สำคัญ เพราะฉะนั้นการพักดินปลูกพืชตระกูลถั่วทั้งชนิดล้มลุกและยืนต้นจึงเป็นหนึ่งในวิธีเพิ่มปริมาณธาตุอาหารให้กับดินได้ เนื่องจากพืชตระกูลถั่วส่วนใหญ่จะมีแบคทีเรียไรโซเบียมอาศัยอยู่ที่ปมของรากพืช ช่วยตรึงไนโตรเจนจากอากาศลงสู่ดิน และค่อย ๆ ปลดปล่อยธาตุอาหารเหล่านี้ให้กับอ้อย

วิธีการปลูกพืชตระกูลถั่วเพื่อให้ปุ๋ยตามแบบฉบับมิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม สามารถปลูกในแปลงแทนอ้อยระหว่างพักดินได้เลย อาจจะเลือกปลูกถั่วเหลือง ถั่วเขียว หรือปอเทืองก็ได้ หากอยากเน้นเป็นอาหารผักสด อาจปลูกถั่วฝักยาว ถั่วพุ่ม หรือถ้าเลือกปลูกถั่วเหลืองเป็นพืชคลุมดิน แนะนำให้ใช้เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองประมาณ 7 - 10 กิโลกรัมต่อไร่ ปลูกครั้งละ 3 แถว บนเบดที่พรวนไว้ ให้ห่างกันแถวละ 40 เซนติเมตร หยอดเมล็ดพันธุ์ให้ลึกสัก 2 - 5 เซนติเมตร ส่วนการปลูกปอเทือง ให้ไถดินขณะที่ยังชื้น หว่านเมล็ดปอเทืองบนเบด จากนั้นคราดกลบ เป็นอันเสร็จสิ้น

เมื่อมิตรชาวไร่ได้ทำความรู้จักกับพืชตระกูลถั่วมากขึ้นแล้ว หวังว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ในการ “พักดินปลูกถั่วสลับอ้อย” ตามหลักที่หนึ่ง ของ  4 เสาพลัส กันเยอะ ๆ นะคะ

ข่าวปักหมุด