หน้าแรก

 • HOT NEWS
 • 1.เก็บเกี่ยวถั่วเหลือง 2. พรวนดิน - ดินทราย ใช้ Red Renovato1 กันยายน 2562
 • ตรวจสอบโรคและแมลงศัตรูอ้อย1 สิงหาคม 2562
 • ตรวจสอบโรคแมลงถั่วเหลือง ม้วนและหนอนเจาะฝัก ถ้าพบให้พ่นสารเค1 สิงหาคม 2562
 • พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดหนอนม้วนใบ แมลงศัตรูถั่วเหลืองครั้งที่1 กรกฎาคม 2562
 • ตรวจสอบวัชพืชและพ่นสารเคมีป้องกันกำจัด เท่าที่จำเป็น1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบโรคแมลง ทั้งอ้อยตอและอ้อยปลูก1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
 • 1.สร้าง BedFarm ด้วย Zonal Cultivator 2.เตรียมเมล็ดถั่วและเ1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
 • 1.ไถกลบเศษซาก 2.พรวน OFFSET 3.ปรับระดับ Land Leveling 4.Ripp1 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • จัดรูปแปลงใหม่ในกรณีแปลงรื้อตอ1 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำหลังใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน ให้น้ำหลังใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยปลูกปลายฝน สูตร 21-7-18 จำนวน 50 กก. ต่อไ1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำอ้อยน้ำราดหลังปลูกและใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน1 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยตอ ครั้งที่ 2 หลังตัดภายใน 10 วัน สูตร 211 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยตอ ครั้งที่ 1 หลังตัดภายใน 10 วัน สูตร 211 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบโรคแมลง ปล่อยแตนเบียนไข่และแมลงตัวห้ำ1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำอ้อยปลูกใหม่1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • ตัดอ้อยหีบ ไม่เผาใบ และทิ้งใบคลุมดิน1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • พบกับมิติใหม่กับเกร็ดความรู้ดี ๆ สำหรับชาวไร่อ้อย1 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา

กลุ่มมิตรผลผ่านการรับรองมาตรฐาน BONSUCRO องค์กรด้านอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลระดับโลก

เป็นรายแรกในประเทศไทย และเป็นรายที่ 2 ในภูมิภาคเอเชีย ทำให้เป็นประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่ 5 ของโลกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานนี้ ภายใต้รูปแบบการทำการเกษตรสมัยใหม่แบบมิตรผลโมเดริน์ฟารม์

นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มธุรกิจกลุ่มงานอ้อย กลุ่มมิตรผล กล่าวว่า “BONSUCRO เป็นมาตรฐานการเกษตรยั่งยืนที่คนในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทั่วโลกให้การยอมรับ และเป็นเรื่องที่ท้าทายความสามารถของเราในการปรับกระบวนการทำไร่ของเราให้สอดคล้องกับแนวทางที่ BONSUCRO กำหนดไว้จนครบทุกด้าน ทั้งในเรื่องของกระบวนการผลิต การจัดการะบบนิเวศ การดำเนินงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย สิทธิมนุษยชยและแรงงาน โดยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาพวกเราทำงานกันอย่างหนักเพื่อปรับกระบวนการทำไร่ของเราพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนให้ได้ ซึ่งไม่ใช่เราทำอยู่แต่ในส่วนของไร่บริษัทเพียงอย่างเดียว แต่ยังได้ขยายผลถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่นี้ไปสู่มิตรชาวไร่เพื่อนของเราด้วย

นอกจากนี้นายบรรเทิง กล่าวว่า “มิตรผลโมเดิร์นฟาร์มได้พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นแล้วว่า แนวทางที่เรากำหนดและเดินมานั้นพาเรามาถูกทางและถูกเวลา การนำเครื่องจักรที่ทันสมัยมาใช้ควบคู่ไปกับหลักสี่เสา ช่วยแก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงาน เพิ่มผลผลิต ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และสร้างความยั่งยืนให้กับอาชีพชาวไร่ไปพร้อมๆกันได้จริง นี่ไม่ใช่ความสำเร็จของทางด้านอ้อยเพียงอย่างเดียว ต้องขอขอบคุณคณะทำงานในส่วนของโรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเขียวด้วยเช่นกันที่ได้ร่วมผนึกกำลังทำให้ภารกิจเพื่อชาติในครั้งนี้สำเร็จลุล่วง ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ 5 ของโลกที่ได้ผ่านมาตรฐานนี้ นี่เป็นเพียงก้าวแรกที่เราได้พามิตรชาวไร่ไปสู่มิติใหม่แห่งความยั่งยืนด้วยกันกับเรา ในปี 2560 เรามีแผนที่จะขอรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้นเป็น 42,450 ไร่ และจะขยายเพิ่มขึ้นอีก 127,450 ไร่ ในปี 2561และภายใน 5 ปีนับจากนี้ จะมีพื้นที่กว่า 4 แสนไร่ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน BONSUCRO ”

ทางด้าน นายสมศักดิ์ จันทรรวงทอง “เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ กลุ่มมิตรผลและกล่าวว่า “BONSUCRO เป็นอีกหนึ่งมาตรฐานด้านการเกษตรสำหรับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลที่ให้ความสำคัญกับสมดุลด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ผลลัพธ์ที่ได้นั้น ไม่เพียงแต่จะช่วยยกระดับประสิทธิภาพของผู้ประกอบการตั้งแต่ในไร่อ้อยจนถึงกระบวนการผลิตน้ำตาลให้ทัดเทียมระดับสากล แข่งขันได้ในตลาดโลก และเกิดเป็นแนวทางในการทำการเกษตรแบบยั่งยืนเท่านั้น แต่ผู้บริโภครวมถึงชาวไร่อ้อยเอง ก็ยังได้รับคุณภาพชีวิตที่ดีจากผลผลิตที่มีคุณภาพเช่นกัน”

การได้รับมาตรฐาน BONBSUCRO ของกลุ่มมิตรผลได้สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลในฐานะของผู้ที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีมาตรฐานและยั่งยืนตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ และนี่คือมิติใหม่สู่ความยั่งยืนของเราก้าวต่อไปด้วยกันกับมิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม

ข่าวปักหมุด