หน้าแรก

 • HOT NEWS
 • 1.เก็บเกี่ยวถั่วเหลือง 2. พรวนดิน - ดินทราย ใช้ Red Renovato1 กันยายน 2562
 • ตรวจสอบโรคและแมลงศัตรูอ้อย1 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบโรคแมลงถั่วเหลือง ม้วนและหนอนเจาะฝัก ถ้าพบให้พ่นสารเค1 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดหนอนม้วนใบ แมลงศัตรูถั่วเหลืองครั้งที่1 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบวัชพืชและพ่นสารเคมีป้องกันกำจัด เท่าที่จำเป็น1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบโรคแมลง ทั้งอ้อยตอและอ้อยปลูก1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
 • 1.สร้าง BedFarm ด้วย Zonal Cultivator 2.เตรียมเมล็ดถั่วและเ1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
 • 1.ไถกลบเศษซาก 2.พรวน OFFSET 3.ปรับระดับ Land Leveling 4.Ripp1 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • จัดรูปแปลงใหม่ในกรณีแปลงรื้อตอ1 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำหลังใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน ให้น้ำหลังใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยปลูกปลายฝน สูตร 21-7-18 จำนวน 50 กก. ต่อไ1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำอ้อยน้ำราดหลังปลูกและใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน1 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยตอ ครั้งที่ 2 หลังตัดภายใน 10 วัน สูตร 211 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยตอ ครั้งที่ 1 หลังตัดภายใน 10 วัน สูตร 211 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบโรคแมลง ปล่อยแตนเบียนไข่และแมลงตัวห้ำ1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำอ้อยปลูกใหม่1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • ตัดอ้อยหีบ ไม่เผาใบ และทิ้งใบคลุมดิน1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • พบกับมิติใหม่กับเกร็ดความรู้ดี ๆ สำหรับชาวไร่อ้อย1 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา

สำหรับ “มิตรชาวไร่” ที่ร่วมเดินบนวิถีเกษตรสมัยใหม่กับมิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม นี่คือหนึ่งในหลักสำคัญในปลูกอ้อยยั่งยืน “บอนซูโคร” (BONSUCRO) คือมาตรฐานการเกษตร ยั่งยืนที่คนในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทั่วโลกให้การยอมรับและสำหรับประเทศไทยนั้น กลุ่มมิตรผลเป็นรายแรกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานนี้จากบอนซูโคร ทั้งยังเป็นรายที่ 2 ของเอเชียและเป็นประเทศที่ 5 ของโลกอีกด้วย

สำหรับการรับรองมาตรฐาน “บอนซูโคร” นี้จะต้องมีระบบและกระบวนการการผลิตอ้อยและน้ำตาลตามที่กำหนดซึ่งครอบคลุมหลักการสำคัญ 5 ข้อได้แก่

 1. หลักปฏิบัติตามกฎหมาย ทุกระดับการผลิตอ้อยและน้ำตาลต้องดำเนินการอย่างสอดคล้องตามกฎหมาย และปลูกอ้อยในที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้อง
 2. หลักเคารพสิทธิมนุษยชนและกฎหมายแรงงาน ต้องเคารพสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ไม่ใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ และต้องเตรียมน้ำดื่มสะอาดอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งมีการดูแลเรื่องความปลอดภัยในการทำงานของคนงาน
 3. หลักบริหารจัดการปัจจัยการผลิตให้มีประสิทธิภาพต้องมีการบริหารจัดการวัตถุดิบ และกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน อย่างเช่นในพื้นที่ชลประทานต้องมีผลผลิตอ้อย 13.92 ตันต่อไร่
 4. หลักบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพต้องมีการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศในพื้นที่เพาะปลูกอ้อย ต้องไม่ใช้สารเคมีต้องห้ามทางการเกษตร และต้องไม่ใช้ปุ๋ยรวมถึงสารเคมีสูงเกินมาตรฐาน
 5. หลักปรับปรุงธุรกิจอย่างต่อเนื่องอย่างเช่น มีการฝึกอบรมพนักงานและคนงานในงานที่รับผิดชอบเพื่อพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง การปล่อยใบอ้อยให้คลุมดินหลังการเก็บเกี่ยวมากกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่อ้อยตัดสด , การจัดการขยะของเสียจากการทำไร่อ้อยอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการด้วยรูปแบบการทำไร่สมัยใหม่ตามแนวทางของมิตรผลโมเดิร์นฟาร์มที่สอดคล้องกับมาตราฐานบองซูโครทำให้เรามั่นใจได้ว่าอ้อยทุกลำที่มาจากไร่ของเราและมิตรชาวไร่จะเป็นอ้อยดีมีคุณภาพ เป็นอ้อยรักษ์โลกที่สร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมได้จริง

ข่าวปักหมุด