หน้าแรก

 • HOT NEWS
 • 1.เก็บเกี่ยวถั่วเหลือง 2. พรวนดิน - ดินทราย ใช้ Red Renovatoเหลืออีก 6 วัน
 • ตรวจสอบโรคและแมลงศัตรูอ้อย1 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบโรคแมลงถั่วเหลือง ม้วนและหนอนเจาะฝัก ถ้าพบให้พ่นสารเค1 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดหนอนม้วนใบ แมลงศัตรูถั่วเหลืองครั้งที่1 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบวัชพืชและพ่นสารเคมีป้องกันกำจัด เท่าที่จำเป็น1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบโรคแมลง ทั้งอ้อยตอและอ้อยปลูก1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
 • 1.สร้าง BedFarm ด้วย Zonal Cultivator 2.เตรียมเมล็ดถั่วและเ1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
 • 1.ไถกลบเศษซาก 2.พรวน OFFSET 3.ปรับระดับ Land Leveling 4.Ripp1 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • จัดรูปแปลงใหม่ในกรณีแปลงรื้อตอ1 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำหลังใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน ให้น้ำหลังใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยปลูกปลายฝน สูตร 21-7-18 จำนวน 50 กก. ต่อไ1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำอ้อยน้ำราดหลังปลูกและใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน1 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยตอ ครั้งที่ 2 หลังตัดภายใน 10 วัน สูตร 211 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยตอ ครั้งที่ 1 หลังตัดภายใน 10 วัน สูตร 211 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบโรคแมลง ปล่อยแตนเบียนไข่และแมลงตัวห้ำ1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำอ้อยปลูกใหม่1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • ตัดอ้อยหีบ ไม่เผาใบ และทิ้งใบคลุมดิน1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • พบกับมิติใหม่กับเกร็ดความรู้ดี ๆ สำหรับชาวไร่อ้อย1 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา

ตัดอ้อยสดกับตัดแบบเผาใบอ้อยแบบไหนได้ผลดีกว่า?
สมัยก่อนการตัดอ้อยแบบเผาใบเป็นที่นิยมกันมาก เพราะใช้แรงงานคนในการตัด ไม่ต้องพบกับปัญหาใบอ้อยมากมายที่เข้าไปตัด ไม่คันไม่บาด ตัดอ้อยได้สบาย แต่ปัจจุบันเราสามารถใช้เครื่องจักรเข้าไปตัดอ้อยโดยตรงในไร่ได้แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องเผาไร่อ้อยก่อนที่จะตัดแต่อย่างใด เพราะการเผาใบอ้อยก่อนเข้าไปตัดอ้อยนั้นมีผลเสียดังนี้

 1. ทำให้อ้อยสูญเสียน้ำหนักและความหวาน
 2. ทำให้อินทรียวัตถุในดินถูกทำลาย
 3. ความหนาแน่นของดินเพิ่มขึ้นทำให้ดินระบายน้ำไม่ดี ไม่อุ้มน้ำ
 4. ไม่มีใบอ้อยคลุมดิน ทำให้ดินสูญเสียความชื้นและวัชพืชเกิดขึ้นมาก
 5. ทำให้มีหนอนกอลายและหนอนกอสีขาวเข้าทำลายอ้อยตอในไร่มากกว่าการตัดอ้อยสด
 6. อาจเกิดไฟไหม้ป่า

การตัดอ้อยสดโดยใช้รถตัดอ้อยสดจึงเป็นทางเลือกที่ดีในการแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ โดยในปัจจุบันรถตัดอ้อยสดพัฒนาขึ้นมามาก สามารถตัดได้ทั้งอ้อยสดและอ้อยล้ม ยิ่งหากไร่อ้อยเป็นการรวมแปลงใหญ่ ยิ่งทำให้รถตัดอ้อยสดเข้ามาในพื้นที่ได้ง่าย ประหยัดทั้งเวลาและต้นทุนในการเก็บเกี่ยวก็ถูกลง เพราะใช้แรงงานในการตัดอ้อยน้อยลง ยิ่งจัดระยะห่างระหว่างร่องอ้อยได้อย่างเหมาะสมที่ระยะ 1.85 เมตร นอกจากทำให้ผลผลิตอ้อยมีมากขึ้นแล้ว ยังง่ายต่อการเก็บเกี่ยวอ้อยอีกด้วย
การตัดอ้อยสดนี้ ทำให้อ้อยได้น้ำหนัก มีคุณภาพความหวานสูง ขายให้โรงงานได้ราคาดี แถมยังมีสิทธิพิเศษ เพราะหลายโรงงานก็ให้เงินส่งเสริม สำหรับมิตรชาวไร่ที่ตัดอ้อยสด นอกจากนี้เศษใบอ้อยที่ได้จากการตัดที่เหลือจากการเอาไว้คลุมดินเพื่อบำรุงดินแล้ว สามารถนำไปขายให้โรงงานเพื่อหารายได้เสริมได้อีกทางหนึ่ง

ข่าวปักหมุด