หน้าแรก

 • HOT NEWS
 • 1.เก็บเกี่ยวถั่วเหลือง 2. พรวนดิน - ดินทราย ใช้ Red Renovato1 กันยายน 2562
 • ตรวจสอบโรคและแมลงศัตรูอ้อย1 สิงหาคม 2562
 • ตรวจสอบโรคแมลงถั่วเหลือง ม้วนและหนอนเจาะฝัก ถ้าพบให้พ่นสารเค1 สิงหาคม 2562
 • พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดหนอนม้วนใบ แมลงศัตรูถั่วเหลืองครั้งที่1 กรกฎาคม 2562
 • ตรวจสอบวัชพืชและพ่นสารเคมีป้องกันกำจัด เท่าที่จำเป็น1 มิถุนายน 2562
 • ตรวจสอบโรคแมลง ทั้งอ้อยตอและอ้อยปลูก1 มิถุนายน 2562
 • 1.สร้าง BedFarm ด้วย Zonal Cultivator 2.เตรียมเมล็ดถั่วและเ1 มิถุนายน 2562
 • 1.ไถกลบเศษซาก 2.พรวน OFFSET 3.ปรับระดับ Land Leveling 4.Ripp1 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • จัดรูปแปลงใหม่ในกรณีแปลงรื้อตอ1 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำหลังใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน ให้น้ำหลังใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยปลูกปลายฝน สูตร 21-7-18 จำนวน 50 กก. ต่อไ1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำอ้อยน้ำราดหลังปลูกและใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน1 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยตอ ครั้งที่ 2 หลังตัดภายใน 10 วัน สูตร 211 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยตอ ครั้งที่ 1 หลังตัดภายใน 10 วัน สูตร 211 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบโรคแมลง ปล่อยแตนเบียนไข่และแมลงตัวห้ำ1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำอ้อยปลูกใหม่1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • ตัดอ้อยหีบ ไม่เผาใบ และทิ้งใบคลุมดิน1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • พบกับมิติใหม่กับเกร็ดความรู้ดี ๆ สำหรับชาวไร่อ้อย1 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา

“ฉีดยาอ้อย” อีกหนึ่งขั้นตอนที่สำคัญในการบำรุงรักษาอ้อยให้เจริญงอกงาม ไม่มีวัชพืชขึ้นมาคอยแย่งอาหาร ซึ่งมีทั้งการป้องกันก่อนการปลูก โดยใช้สารพ่นก่อนขั้นตอนเตรียมดิน ยับยั้งวัชพืชที่ขึ้นอยู่ก่อน แล้วจึงทำการไถเตรียมดิน การใช้ยาคุมหญ้าหรือสารควบคุมวัชพืชก่อนงอกพ่นลงไปในผิวดินโดยตรง เพื่อไปทำลายวัชพืชในส่วนของเมล็ด รากและยอดอ่อนใต้ดิน การใช้ยาคุมหญ้า ใช้พ่นหลังจากวัชพืชงอกแล้วมีใบสองถึงสามใบ

ชาวไร่ทั่วไปจะใช้เครื่องพ่นสารแบบบูมสเปรย์ (Boom Spray) ซึ่งมีลักษณะเป็นแขนยาว 6 เมตร มีหัวฉีดพ่นสารเรียงเป็นแถว ฉีดสารด้วยปั๊มแรงดันสูงและมีระบบกรองถังบรรจุน้ำยา ขนาดที่นิยมมีทั้ง 400 ลิตร และ 600 ลิตร เครื่องนี้เหมาะสำหรับการพ่นสารคุมหญ้าหรือสารกำจัดศัตรูพืช สามารถฉีดพ่นยาได้งานประมาณ 20-30 ไร่ ใช้รถแทรกเตอร์ขนาด 95 ขึ้นไปเป็นตัวลาก ใช้น้ำมันประมาณไร่ละลิตรครึ่ง แต่ประสิทธิภาพในการพ่นยาของเครื่องบูมสเปรย์ ขึ้นอยู่กับความเร็วในการวิ่งของรถแทรกเตอร์ ถ้ารถวิ่งเร็ว และพื้นที่ไม่เรียบสม่ำ เสมอประสิทธิภาพของเครื่องพ่นจะลดลงไปมาก

ดังนั้นมิตรผลโมเดิร์นฟาร์มจึงได้พัฒนาเครื่องพ่นสารที่เรียกว่า สเปรย์ริก (Spray Rig) ซึ่งต่อยอดเทคโนโลยีมาจากเครื่องพ่นสารของออสเตรเลีย และกำจัดจุดอ่อนของเครื่องบูมสเปรย์แบบเก่า โดยเพิ่มความสามารถ ในการกำหนดอัตราการพ่น และปรับแรงดันในระบบ ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการพ่นมากยิ่งขึ้น และยังประหยัดน้ำมันต่อไร่ลงถึงครึ่งลิตร แต่ได้พื้นที่งานมากกว่าถึง 80-100 ไร่ต่อวัน

ยกตัวอย่างเช่น หากมีพื้นที่ไร่อ้อยไม่เกิน 1,000 ไร่ ท่านสามารถจบงานได้ในเวลาไม่ถึงสองสัปดาห์ จากเดิมต้องใช้เวลาเกือบเดือน โดยใช้รถแทรกเตอร์ขนาด 105 แรงม้ามาช่วย ยิ่งถ้าได้ปรับพื้นที่ปลูกอ้อยเป็นเกษตรแปลงใหญ่ ตามทฤษฎีมิตรผลโมเดิร์นฟาร์มแล้ว จะยิ่งช่วยให้เครื่องบูมสเปรย์ทำงานได้สะดวก และรวดเร็วยิ่งกว่าเดิมมาก เพราะมีการเตรียมแปลงให้มีความยาวยิ่งกว่าเดิม ทำให้รถแทรกเตอร์ไม่ต้องเสียเวลาในการกลับรถนาน รวมไปถึงระยะห่างระหว่างร่องปลูกที่ 1.85 เมตร ที่เป็นขนาดที่ทางมิตรผลได้วิจัยมาแล้ว ว่าเป็นขนาดที่พอเหมาะไม่กว้างและแคบเกินไป

เพียงแค่นี้น้องอ้อยของเราก็จะทานอาหารได้เต็มอิ่มสบายใจ ไม่มีวัชพืชตัวร้ายมาเบียดแย่งกวนใจ ลำต้นอวบอ้วน สูงยาวหวานเจี๊ยบ พร้อมส่งตัวเข้าเรือนหอ เฮ้ย!โรงหีบ แล้วนะครับ

ข่าวปักหมุด