หน้าแรก

 • HOT NEWS
 • 1.เก็บเกี่ยวถั่วเหลือง 2. พรวนดิน - ดินทราย ใช้ Red Renovato1 กันยายน 2562
 • ตรวจสอบโรคและแมลงศัตรูอ้อย1 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบโรคแมลงถั่วเหลือง ม้วนและหนอนเจาะฝัก ถ้าพบให้พ่นสารเค1 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดหนอนม้วนใบ แมลงศัตรูถั่วเหลืองครั้งที่1 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบวัชพืชและพ่นสารเคมีป้องกันกำจัด เท่าที่จำเป็น1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบโรคแมลง ทั้งอ้อยตอและอ้อยปลูก1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
 • 1.สร้าง BedFarm ด้วย Zonal Cultivator 2.เตรียมเมล็ดถั่วและเ1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
 • 1.ไถกลบเศษซาก 2.พรวน OFFSET 3.ปรับระดับ Land Leveling 4.Ripp1 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • จัดรูปแปลงใหม่ในกรณีแปลงรื้อตอ1 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำหลังใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน ให้น้ำหลังใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยปลูกปลายฝน สูตร 21-7-18 จำนวน 50 กก. ต่อไ1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำอ้อยน้ำราดหลังปลูกและใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน1 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยตอ ครั้งที่ 2 หลังตัดภายใน 10 วัน สูตร 211 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยตอ ครั้งที่ 1 หลังตัดภายใน 10 วัน สูตร 211 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบโรคแมลง ปล่อยแตนเบียนไข่และแมลงตัวห้ำ1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำอ้อยปลูกใหม่1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • ตัดอ้อยหีบ ไม่เผาใบ และทิ้งใบคลุมดิน1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • พบกับมิติใหม่กับเกร็ดความรู้ดี ๆ สำหรับชาวไร่อ้อย1 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา

(9)

“พักดินปลูกถั่ว” เป็นหนึ่งในหลักสี่เสาพลัส ของการทำไร่แบบมิตรผลโมเดิร์นฟาร์มที่พี่น้องมิตรชาวไร่หันมาให้ความสำคัญและใส่ใจในการปลูกถั่วเพื่อบำรุงดินมากขึ้น แต่จะดีมิใช่น้อยหากถั่วที่เราปลูก นอกจากจะบำรุงดินแล้ว ยังสร้างรายได้ให้เราอีกด้วย เรื่องนี้ “ถั่วลิสง” ช่วยท่านได้ค่ะ

(8)

“ถั่วลิสง” หรือ “ถั่วดิน” เป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาใต้ แถวบราซิล แถบเทือกเขาแอนดีส และประเทศโบลิเวีย แถบลุ่มแม่น้ำอะเมซอน นำเข้ามาประเทศไทยเมื่อไรมิทราบได้ ที่แน่ ๆ มีปลูกกันมากแถว ขอนแก่น นครสวรรค์ นครนายก ลพบุรี สระบุรี ลำปาง และอุตรดิตถ์  การปลูกถั่วลิสงโดยทั่วไป สามารถปลูกได้ทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง เป็นพืชที่ไม่ต้องการน้ำมากนัก

(7)

วิธีปลูก

เริ่มจากการเตรียมดินก่อนปลูก ในขณะที่ดินมีความชื้นพอเหมาะ โดยไถ 2 ครั้ง และพรวน 2 ครั้ง ไถดินลึก 10-20 เซนติเมตร ปล่อยจนวัชพืชแห้งตาย ไถกลบเศษวัชพืชอีกครั้ง ถ้าดินค่อนข้างเป็นกรด (pH ต่ำกว่า 5.4) ให้หว่านปูนขาว (CaCo3) 100-300 กิโลกรัมต่อไร่ แล้วจึงพรวนย่อยดินกลบก่อนปลูก

(6)

การปลูกถั่วลิสงฤดูแล้ง ต้องยกร่องและแต่งสันร่องให้เสมอกัน เพื่อสะดวกในการให้น้ำ ถ้าเนื้อดินแน่นให้ทำร่องแคบ สันร่องกว้างประมาณ 60-100 เซนติเมตร ปลูกได้ 2 แถว ถ้าดินร่วนระบายน้ำดี สามารถขยายสันร่องได้ถึง 1.5 เมตร ปลูกได้ 3-4 แถว ต้องให้น้ำซึมถึงกลางสันร่องได้ ปลูกฤดูฝน พื้นที่ราบ แถวต้องขวางตามแนวลาดเทของพื้นที่ ทำทางระบายน้ำออกจากแถวปลูกเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังแปลง

(5)

ควรหยอดเมล็ดลึก 5-8 เซนติเมตร หรือลึกกว่านี้ ในช่วงฤดูแล้ง อาศัยความชื้นในดิน ใช้เมล็ดพันธุ์ 13-17 กิโลกรัม ต่อไร่ แล้วแต่ชนิดถั่ว ระยะปลูก 20×50 เซนติเมตร หยอด 2-3 เมล็ด ต่อหลุม จะได้ประมาณ 32,000 ต้น ผลผลิตเฉลี่ย 250 กิโลกรัมต่อไร่ ในระยะแรกควรให้น้ำ 7 วันครั้ง หลังจากนั้น 10-15 วันครั้ง ช่วงระยะ 30-60 วัน หลังถั่วลิสงงอกต้นแล้วอย่าให้ขาดน้ำ เพราะเป็นระยะที่ถั่วออกดอก ลงเข็ม สร้างฝัก และติดเมล็ด การให้น้ำทีละน้อยแต่บ่อยครั้งจะดีมาก

(4)

การให้ปุ๋ย

สำหรับดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ให้ใส่ปุ๋ยยูเรีย อัตรา 15-20 กิโลกรัมต่อไร่ หรือหินฟอสเฟส 0-3-0 อัตรา 200-300 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยโพแทสเซียม 0-0-6 อัตรา 5-10 กิโลกรัมต่อไร่ หรือใช้ปุ๋ย สูตร 12-24-12 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ หรือสูตร 16-16-8 อัตรา 35 กิโลกรัมต่อไร่ รองก้นหลุมหรือโรยด้านข้างแล้วพรวนดินกลบหลังถั่วงอก 10-15 วัน ดินทรายมีปริมาณแคลเซียมที่ต่ำ ควรใส่ปูนขาว 100 กิโลกรัมต่อไร่ หรือใส่ยิปซัม 50 กิโลกรัมต่อไร่ โรยบริเวณโคนต้นในระยะออกดอก ควรกำจัดวัชพืชครั้งแรกอายุ 15 วัน ครั้งที่ 2 อายุ 30 วัน หลังงอกหรือถ้าวัชพืชมีมาก ระยะ 60 วัน อีกครั้ง แต่ต้องไม่ให้กระทบกระเทือนต่อถั่วลิสง การใช้แรงคนมักจะทำพร้อมกับการพรวนดิน และพูนโคน หลังถั่วลิสงงอกและก่อนลงเข็ม อายุประมาณ 30-40 วัน การพูนโคนต้น ควรพูนเตี้ย ๆ และแผ่กว้างจากโคนต้น เนื่องจากการเกิดฝักถั่วจะไม่กระจายตามโคนต้น แต่จะแผ่กระจายออกจากแนวโคนต้นเล็กน้อย

(3)

ศัตรูพืชที่สำคัญ ได้แก่ โรคโคนเน่าหรือโคนเน่าขาด โรคใบจุด โรคราสนิมเกิดจากเชื้อรา โรคยอดไหม้ เกิดจากเชื้อไวรัส แมลงที่สำคัญ ได้แก่ หนอนชอนใบถั่วลิสง เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ เพลี้ยจักจั่น เสี้ยนดิน และสัตว์พวกหนู ถ้าปลูกแล้วควรหาทางป้องกันและกำจัดให้ดี ผลผลิตจะได้ไม่เสียหายขาดทุน

02.jpg

(2)

ทำไม MPMF แนะนำให้ปลูกถั่วลิสง?

ถั่วลิสง นับวันจะเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญมากยิ่งขึ้น โรงงานแปรรูปผลผลิตของบริษัทต่าง ๆ ถั่วลิสงอบเกลือ ถั่วลิสงเคลือบเนยคาราเมล ช็อกโกแลต บรรจุซองอย่างดี มีแบรนด์ ดูดี น่าซื้อกิน ถั่วลิสงกรอบ ถั่วลิสงชุบแป้งทอด ถั่วลิสงป่นปรุงอาหาร ใส่ก๋วยเตี๋ยว ยำมะม่วง ส้มตำ น้ำจิ้มหมูสะเต๊ะ หลน น้ำสลัด ขนมถั่วตัด สาคูไส้หมู ถั่วลิสงต้มกระดูกหมู อีกกว่าสิบอย่างที่เป็นประโยชน์จากถั่วลิสง

(1)

เข้าใจเหตุผลแล้วใช่ไหมละคะ เพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยว่าทำไมปลูกถั่วลิสงถึง รวย รวย รวย กันทุกคน …

ข่าวปักหมุด