หน้าแรก

 • HOT NEWS
 • 1.เก็บเกี่ยวถั่วเหลือง 2. พรวนดิน - ดินทราย ใช้ Red Renovato1 กันยายน 2562
 • ตรวจสอบโรคและแมลงศัตรูอ้อย1 สิงหาคม 2562
 • ตรวจสอบโรคแมลงถั่วเหลือง ม้วนและหนอนเจาะฝัก ถ้าพบให้พ่นสารเค1 สิงหาคม 2562
 • พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดหนอนม้วนใบ แมลงศัตรูถั่วเหลืองครั้งที่1 กรกฎาคม 2562
 • ตรวจสอบวัชพืชและพ่นสารเคมีป้องกันกำจัด เท่าที่จำเป็น1 มิถุนายน 2562
 • ตรวจสอบโรคแมลง ทั้งอ้อยตอและอ้อยปลูก1 มิถุนายน 2562
 • 1.สร้าง BedFarm ด้วย Zonal Cultivator 2.เตรียมเมล็ดถั่วและเ1 มิถุนายน 2562
 • 1.ไถกลบเศษซาก 2.พรวน OFFSET 3.ปรับระดับ Land Leveling 4.Ripp1 พฤษภาคม 2562
 • จัดรูปแปลงใหม่ในกรณีแปลงรื้อตอ1 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำหลังใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน ให้น้ำหลังใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยปลูกปลายฝน สูตร 21-7-18 จำนวน 50 กก. ต่อไ1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำอ้อยน้ำราดหลังปลูกและใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน1 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยตอ ครั้งที่ 2 หลังตัดภายใน 10 วัน สูตร 211 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยตอ ครั้งที่ 1 หลังตัดภายใน 10 วัน สูตร 211 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบโรคแมลง ปล่อยแตนเบียนไข่และแมลงตัวห้ำ1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำอ้อยปลูกใหม่1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • ตัดอ้อยหีบ ไม่เผาใบ และทิ้งใบคลุมดิน1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • พบกับมิติใหม่กับเกร็ดความรู้ดี ๆ สำหรับชาวไร่อ้อย1 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา

Amazing สี่เสาพลัส

“สี่เสาพลัส” คือ หนึ่งในองค์ความรู้ของมิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม ที่มิตรผลได้ค้นคว้าจนค้นพบวิธีการปลูกอ้อยด้วยความรู้และเทคโนโลยีระดับเวิล์ดคลาส เพื่อเป็นฐานแห่งความสำเร็จ ที่จะพาเกษตรกรในยุคประเทศไทย 4.0 ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

หลักสี่เสาพลัส เปรียบเสมือนการสร้างบ้านที่ต้องมีเสาที่มั่นคงเป็นหลักให้กับส่วนที่เหลือของบ้าน ถ้าเสามั่นคงบ้านก็แข็งแรง แต่ถ้าเสาต้นใดต้นหนึ่งเกิดล้ม บ้านจะสมบูรณ์ไม่ได้  เพราะเสาทั้งสี่ต้นต่างเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน จะขาดต้นใดต้นหนึ่งไม่ได้เด็ดขาด ซึ่งหลักสี่เสาพลัสมีดังนี้

เสา 1 พักดินปลูกถั่ว สลับอ้อย Legume Rotation Crops

การปลูกอ้อยอย่างต่อเนื่องโดยไม่พักดินจะทำให้เกิดการสะสมโรคแมลงศัตรูอ้อย จึงควรพักดินและปลูกพืชชนิดอื่นโดยเฉพาะพืชตระกูลถั่ว เนื่องจากพืชตระกูลถั่ว มีแบคทีเรียไรโซเบียมในปมรากถั่วที่สามารถดึงไนโตรเจนในอากาศลงมาเป็นปุ๋ยในดินให้กับอ้อยในอนาคต จึงเป็นการปรับปรุงและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินด้วยวิธีธรรมชาติ อีกทั้ง ยังเป็นการลดใช้สารเคมี นอกจากนี้ การปลูกพืชตระกูลถั่วในช่วงพักดินยังช่วยตัดวงจรของโรคและแมลงศัตรูพืช รวมทั้งสร้างรายได้เสริมจากการจำหน่ายผลผลิตอีกทางหนึ่งได้

001.jpg

เสา 2 ควบคุมแนวล้อวิ่ง Controlled Traffic

สร้างแนวเบดฟอร์ม (Bed Form) ด้วยเครื่องมือยกร่องปลูกอ้อย เพื่อให้เอื้อต่อการนำเครื่องจักรกลการเกษตรเข้ามาใช้ในทุกขั้นตอน นับตั้งแต่การเตรียมดิน การปลูก การบำรุงรักษา ไปจนถึงการเก็บเกี่ยว โดยกำหนดระยะห่างระหว่างร่อง 1.85 เมตร และยกร่องให้มีลักษณะเป็นสันที่ความสูง 15-20 เซนติเมตร จากระดับการวิ่งของรถ จะทำให้เครื่องจักรกลการเกษตรในทุกกิจกรรมสามารถวิ่งตามแนวร่องที่กำหนดไว้ และไม่เหยียบย่ำไปบนเบดฟอร์ม ช่วยลดการบดอัดของชั้นดิน และลดความเสียหายจากการเก็บเกี่ยว รวมทั้งยืดอายุการไว้ตออ้อยได้อีกด้วย

002.jpg

เสา 3 ไถพรวนให้น้อย Reduce Tillage

การทำไร่อ้อยแบบเดิมนั้น ชาวไร่ต้องไถพรวนดินทั้งแปลงก่อนปลูกอ้อยใหม่ แต่แนวทางใหม่ของมิตรผลโมเดิร์นฟาร์มเราจะไถพรวนเฉพาะเบดฟอร์มที่ยกขึ้นมาเท่านั้น จึงช่วยรักษาโครงสร้างดิน และลดพื้นที่เตรียมดินลงประมาณครึ่งหนึ่ง ช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง และลดเวลาในการเตรียมดินก่อนปลูกอ้อย งานจะเสร็จเร็วขึ้น จึงสามารถปลูกอ้อยใหม่ได้ทันกับความชื้นในดินที่ลดลง

003.jpg

เสา 4 ตัดอ้อยสดทิ้งใบคุลมดิน Trash Blanket

การตัดอ้อยสดและปล่อยทิ้งใบอ้อยไว้คลุมดินจะช่วยรักษาความชื้นในดินไว้ และช่วยควบคุมวัชพืชไปในตัว จึงลดปริมาณการใช้สารกำจัดวัชพืชลงได้โดยปริยาย และยังช่วยให้ได้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น เนื่องจากใบอ้อยจะสลายกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ให้กับอ้อยรุ่นต่อไป นอกจากนี้ การไม่เผาใบอ้อยยังช่วยรักษาหน้าดินและจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดินเอาไว้ได้

004.jpg

พลัสน้ำ สูตรเติมเต็มสู่ความยั่งยืน Irrigation

ตัวเสริมสำคัญ คือ “น้ำ” การชลประทาน (Irrigation ) เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้หลัก 4 เสาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยปกติอ้อยต้องการน้ำ ประมาณ 1,200-1,600 มิลลิเมตรต่อปี แต่สภาพภูมิอากาศในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ปริมาณฝนไม่เพียงพอ และยังกระจายตัวไม่สม่ำเสมอทำให้อ้อยกระทบแล้งแทบทุกปีโดยเฉพาะในช่วงที่ปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลกระทบด้านภูมิอากาศ เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ ผลผลิตอ้อยลดลงอย่างน่าตกใจ การเตรียมเรื่องชลประทานตามหลักมิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม จะช่วยทำให้การจัดการน้ำ มีประสิทธิภาพสูงที่สุด

และนี่คือ Amazing สี่เสาพลัสของการทำไร่แบบมิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม อยากรู้ว่า Amazing อย่างไร ลองเปิดใจแล้วนำไปปฏิบัติจริงกันนะคะ

ข่าวปักหมุด