หน้าแรก

 • HOT NEWS
 • 1.เก็บเกี่ยวถั่วเหลือง 2. พรวนดิน - ดินทราย ใช้ Red Renovato1 กันยายน 2562
 • ตรวจสอบโรคและแมลงศัตรูอ้อย1 สิงหาคม 2562
 • ตรวจสอบโรคแมลงถั่วเหลือง ม้วนและหนอนเจาะฝัก ถ้าพบให้พ่นสารเค1 สิงหาคม 2562
 • พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดหนอนม้วนใบ แมลงศัตรูถั่วเหลืองครั้งที่1 กรกฎาคม 2562
 • ตรวจสอบวัชพืชและพ่นสารเคมีป้องกันกำจัด เท่าที่จำเป็น1 มิถุนายน 2562
 • ตรวจสอบโรคแมลง ทั้งอ้อยตอและอ้อยปลูก1 มิถุนายน 2562
 • 1.สร้าง BedFarm ด้วย Zonal Cultivator 2.เตรียมเมล็ดถั่วและเ1 มิถุนายน 2562
 • 1.ไถกลบเศษซาก 2.พรวน OFFSET 3.ปรับระดับ Land Leveling 4.Ripp1 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • จัดรูปแปลงใหม่ในกรณีแปลงรื้อตอ1 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำหลังใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน ให้น้ำหลังใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยปลูกปลายฝน สูตร 21-7-18 จำนวน 50 กก. ต่อไ1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำอ้อยน้ำราดหลังปลูกและใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน1 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยตอ ครั้งที่ 2 หลังตัดภายใน 10 วัน สูตร 211 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยตอ ครั้งที่ 1 หลังตัดภายใน 10 วัน สูตร 211 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบโรคแมลง ปล่อยแตนเบียนไข่และแมลงตัวห้ำ1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำอ้อยปลูกใหม่1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • ตัดอ้อยหีบ ไม่เผาใบ และทิ้งใบคลุมดิน1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • พบกับมิติใหม่กับเกร็ดความรู้ดี ๆ สำหรับชาวไร่อ้อย1 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา

พี่น้องมิตรชาวไร่คะ พูดถึงสิ่งคู่กายของเกษตรกร คงเป็นสิ่งไหนไปไม่ได้นอกจากเครื่องมือทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็น เครื่องมือขนาดเล็กไปจนถึงเครื่องจักรขนาดใหญ่ สิ่งเหล่านี้เป็นอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยทุ่นแรง และอำนวยความสะดวกในการทำงานให้เกษตรกรอย่างเรา ซึ่งเครื่องมือการเกษตรที่ดี ควรมีลักษณะเหมาะสมกับประเภทของงานนั้น ๆ และอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน เพื่อช่วยให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และได้ผลดี
เห็นไหมคะว่าผู้ช่วยของเราเหล่านี้สำคัญแค่ไหน เพราะฉะนั้นเรามาดูแลของสำคัญในไร่ของเรากันดีกว่าค่ะ เพื่อให้เครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้อยู่กับเราไปนาน ๆ

ข้อปฏิบัติในการใช้เครื่องมือการเกษตร

 1. หลังทำงานเสร็จทุกครั้งให้ทำความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์ พร้อมตรวจสอบดูการชำรุดสึกหรอ หากพบให้รีบซ่อมแซมให้เรียบร้อย
 2. เครื่องมืออุปกรณ์ที่เป็นโลหะ ให้ชโลมน้ำมันเพื่อป้องกันสนิม เครื่องยนต์ต้องถ่ายมันเครื่องตามกำหนด เติมน้ำเติมลมให้พอดี
 3. ทำบัญชีเครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อช่วยความจำ จัดเก็บให้เป็นที่เป็นทาง เป็นระเบียบ หมวดหมู่ จัดเก็บให้พ้นแดดพ้นฝน
 4. เลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์ให้ถูกลักษณะงานที่ทำ อย่าใช้หักโหม
 5. ขณะใช้งานต้องคอยสังเกตสิ่งผิดปกติ เช่น เสียง กลิ่น ถ้าพบต้องหยุดเพื่อหาสิ่งบกพร่องแล้วรีบแก้ไข
 6. ขณะใช้งานต้องแต่งกายให้รัดกุม เพราะอาจเป็นอันตรายได้
 7. เครื่องมืออุปกรณ์ที่ได้มาใหม่ ต้องศึกษาวิธีการใช้ให้เข้าใจ และควรทำตามคู่มือการใช้อย่างเคร่งครัด
 8. เครื่องมืออุปกรณ์ที่มีความสลับซับซ้อน หากชำรุดเสียหายต้องให้ผู้ชำนาญการโดยเฉพาะเป็นผู้ซ่อมแซม

เพียงปฏิบัติตาม 8 ข้อข้างต้น MPMF เชื่อว่า เครื่องทุ่นแรงของมิตรชาวไร่จะคงทนถาวรอยู่คู่ไร่ของท่านได้ตราบชั่วลูกชั่วหลานแน่นอนค่ะ

ข่าวปักหมุด