หน้าแรก

 • HOT NEWS
 • 1.เก็บเกี่ยวถั่วเหลือง 2. พรวนดิน - ดินทราย ใช้ Red Renovato1 กันยายน 2562
 • ตรวจสอบโรคและแมลงศัตรูอ้อย1 สิงหาคม 2562
 • ตรวจสอบโรคแมลงถั่วเหลือง ม้วนและหนอนเจาะฝัก ถ้าพบให้พ่นสารเค1 สิงหาคม 2562
 • พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดหนอนม้วนใบ แมลงศัตรูถั่วเหลืองครั้งที่1 กรกฎาคม 2562
 • ตรวจสอบวัชพืชและพ่นสารเคมีป้องกันกำจัด เท่าที่จำเป็น1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบโรคแมลง ทั้งอ้อยตอและอ้อยปลูก1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
 • 1.สร้าง BedFarm ด้วย Zonal Cultivator 2.เตรียมเมล็ดถั่วและเ1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
 • 1.ไถกลบเศษซาก 2.พรวน OFFSET 3.ปรับระดับ Land Leveling 4.Ripp1 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • จัดรูปแปลงใหม่ในกรณีแปลงรื้อตอ1 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำหลังใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน ให้น้ำหลังใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยปลูกปลายฝน สูตร 21-7-18 จำนวน 50 กก. ต่อไ1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำอ้อยน้ำราดหลังปลูกและใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน1 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยตอ ครั้งที่ 2 หลังตัดภายใน 10 วัน สูตร 211 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยตอ ครั้งที่ 1 หลังตัดภายใน 10 วัน สูตร 211 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบโรคแมลง ปล่อยแตนเบียนไข่และแมลงตัวห้ำ1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำอ้อยปลูกใหม่1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • ตัดอ้อยหีบ ไม่เผาใบ และทิ้งใบคลุมดิน1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • พบกับมิติใหม่กับเกร็ดความรู้ดี ๆ สำหรับชาวไร่อ้อย1 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา

เกือบ 2 ปีแล้วที่ประเทศไทยร่วมใจกันบอกว่า “เราจะเป็น Thailand 4.0” นับตั้งแต่รัฐบาลได้ประกาศนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ไปเมื่อกลางปี 2559 หลายคนคงสงสัยว่า แล้วทุกคนเข้าใจคำว่า “ยุค 4.0” กันดีหรือยัง

MPMF เลยขอเช๊คชัวร์เพื่อนมิตรชาวไร่ เรื่อง 4.0 ให้เข้าใจถึงแก่นแท้ไปเลยว่าคืออะไร เพราะเราก็เคียงบ่าเคียงไหล่ก้าวไปยุค 4.0 พร้อม ๆ กันอยู่แล้วทั้งมิตรผลและมิตรชาวไร่ อย่าให้ใครมาดูถูกเราได้นะคะว่า เป็นชาวไร่มิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม แต่ไม่รู้ความหมายของ เกษตร 4.0 ที่แท้จริง!

ก่อนอื่นไปดูกันว่า กว่าจะมาถึงยุค 4.0 เราผ่านยุคอะไรมาบ้าง

19667656_1001377856664486_7114894671276031575_o.jpg

ทีนี้ก็มาดูว่าในยุค Thailand 4.0 จะเน้นในเรื่องอะไรบ้างกัน

 • กลุ่มอาหารเกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ
 • กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์
 • กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม
 • กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และทคโนโลยีสมองกลฝังตัว
 • กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง

มาดูที่เรื่องเกษตรของเราบ้าง เกี่ยวกับเรื่องนี้ มีตัวแทนของรัฐบาล คือ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวถึงแผนระยะยาวของยุคเกษตร 4.0 ไว้ 10 ข้อดังนี้

 1. ส่งเสริมเกษตรกรให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
 2. เพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้เพียงพอต่อการบริโภคในประเทศ
 3. คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมรวมถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 4. แก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร
 5. พัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบที่มีอยู่ให้ทันสมัย
 6. เน้นทำปศุสัตว์แปลงใหญ่ให้ความสำคัญกับอาหารสุขภาพ
 7. เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
 8. ปรับการผลิตให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 9. เน้นทำวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้น
 10. บูรณาการการทำงานร่วมกันในทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ครอบคลุมทุกมิติ

นี่คือความหมายโดยภาพรวมของคำว่า ยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่ MPMF ขมวดมาให้ผู้อ่านเข้าใจอย่างสั้น ๆ แต่คิดว่าน่าจะครอบคลุมทุกประเด็น โดยเฉพาะเรื่องของการเกษตรที่เป็นหัวใจหลักของเรา เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้จัก 4.0 อย่างถ่องแท้แล้ว เราก็คงพร้อมเปิดใจและร่วมก้าวไปสู่การเป็นเกษตร 4.0 ไปพร้อม ๆ กันนะคะ

ขอบคุณข้อมูลจาก www.thairath.co.th ,คลิปจาก youtube, wwwindustry.go.th

ข่าวปักหมุด