หน้าแรก

 • HOT NEWS
 • 1.เก็บเกี่ยวถั่วเหลือง 2. พรวนดิน - ดินทราย ใช้ Red Renovatoเหลืออีก 6 วัน
 • ตรวจสอบโรคและแมลงศัตรูอ้อย1 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบโรคแมลงถั่วเหลือง ม้วนและหนอนเจาะฝัก ถ้าพบให้พ่นสารเค1 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดหนอนม้วนใบ แมลงศัตรูถั่วเหลืองครั้งที่1 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบวัชพืชและพ่นสารเคมีป้องกันกำจัด เท่าที่จำเป็น1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบโรคแมลง ทั้งอ้อยตอและอ้อยปลูก1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
 • 1.สร้าง BedFarm ด้วย Zonal Cultivator 2.เตรียมเมล็ดถั่วและเ1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
 • 1.ไถกลบเศษซาก 2.พรวน OFFSET 3.ปรับระดับ Land Leveling 4.Ripp1 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • จัดรูปแปลงใหม่ในกรณีแปลงรื้อตอ1 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำหลังใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน ให้น้ำหลังใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยปลูกปลายฝน สูตร 21-7-18 จำนวน 50 กก. ต่อไ1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำอ้อยน้ำราดหลังปลูกและใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน1 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยตอ ครั้งที่ 2 หลังตัดภายใน 10 วัน สูตร 211 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยตอ ครั้งที่ 1 หลังตัดภายใน 10 วัน สูตร 211 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบโรคแมลง ปล่อยแตนเบียนไข่และแมลงตัวห้ำ1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำอ้อยปลูกใหม่1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • ตัดอ้อยหีบ ไม่เผาใบ และทิ้งใบคลุมดิน1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • พบกับมิติใหม่กับเกร็ดความรู้ดี ๆ สำหรับชาวไร่อ้อย1 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา

“มิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม” คือ นวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ ที่กลุ่มมิตรผลได้พัฒนาองค์ความรู้นี้ขึ้นมาเป็นตัวช่วยให้แก่เกษตรกรมิตรชาวที่มีอยู่ทั่วประเทศได้ก้าวสู่การเป็น เกษตร 4.0 โมเดิร์นฟาร์มของเราเน้นเรื่องการใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยทำงานแทนแรงงานคนที่นับวันยิ่งขาดแคลน สอดประสานกับทฤษฎีที่เราพัฒนาขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทฤษฎี สองลด สองเพิ่ม หลักสี่เสาพลัส หรือแม้แต่  หลัก 3 ใช่ โดยมีมาตรฐานระดับโลกอย่าง BONSUCRO กำกับอยู่

ทั้งนี้ เราอยากจะบอกคุณผู้อ่านว่า ในการทำไร่ตามหลักมิตรผลโมเดิร์นฟาร์มนั้น ไม่ได้เข้าใจยาก หรือวุ่นวายอย่างที่คิด ขอเพียงเข้าใจคอนเซ็ป อะไรที่ทำได้ อะไรที่ห้ามทำ เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถทำโมเดิร์นฟาร์มได้ตามเป้าหมาย

วันนี้มี 5 สิ่งต้องห้ามในการทำไร่แบบมิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม มาให้ศึกษากันค่ะ

 1. ไม่ไถพรวนดินมากเกินจำเป็น หรือศัพท์ทางวิชาการ เรียกว่า การลดการไถพรวนดิน (Minimum tillage) เพื่อรักษาโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืช เม็ดดินไม่ถูกไถจนละเอียดเป็นฝุ่นผง5-สิ่งต้องห้าม-001.jpg
 2. ไม่เหยียบย่ำบนแปลงปลูกอ้อย เป็นที่ทราบดีว่า ระบบการปลูกพืชแบบโมเดิร์นฟาร์มมีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน คือ พื้นที่เพาะปลูกพืช (Crop zone) ซึ่งเราจะยกแปลงปลูกอ้อยเหมือนแปลงผัก หรือเรียกง่าย ๆ ว่า เบด (Bed) และพื้นที่สำหรับเครื่องจักรทำงาน (Traffic zone) โดยพื่นที่ทั้งสองส่วนแบ่งแยกกันอย่างชัดเจน และไม่อนุญาตให้เครื่องจักรเหยียบย่ำบนแปลงปลูกอ้อย เพื่อป้องกันการบดอัดของดิน (Soil compaction) ที่จะจำกัดการเจริญเติบโตของส่วนรากพืช5-สิ่งต้องห้าม-002.jpg
 3. ไม่ปลูกอ้อยต่ออ้อย ต้องมีการพักดินหลังรื้อตออ้อย และปลูกพืชตระกูลถั่วสลับ วัตถุประสงค์หลัก เพื่อตัดวงจรการระบาดของโรคและแมลงศัตรู และยังเป็นการปรับปรุงบำรุงดินโดยการเพิ่มธาตุไนโตรเจนและอินทรียวัตถุลงสู่ดินอีกด้วย5-สิ่งต้องห้าม-003.jpg
 4. ไม่เผาใบอ้อย ทั้งก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว นอกจากจะทำให้คุณภาพของผลผลิตอ้อยเสียหายแล้ว ความร้อนยังมีผลทำให้โครงสร้างของดินเสีย ทำลายสิ่งมีชีวิตที่เป็นประโยชน์ทั้งใต้ดินและที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ ได้แก่ ตัวห้ำและตัวเบียนต่าง ๆ ที่สำคัญที่สุด คือ การเผาใบอ้อย เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก (Green House Effect)5-สิ่งต้องห้าม-004.jpg
 5. ไม่ใช้เครื่องมือการเกษตรที่ทำลายโครงสร้างดิน ได้แก่ ผาล 3 ผาล 4 และผาล 7 เป็นต้น

            เพียง 5 ข้อเท่านั้นค่ะที่อยากให้ทำความเข้าใจ ในการทำไร่แบบโมเดิร์นฟาร์ม ยึดตามหลักการได้ แต่ก็ยืดหยุ่นได้เช่นกัน อย่างหนึ่งที่เราอยากให้ปฏิบัติคือ “ประยุกต์และปรับใช้กับพื้นที่ของตนเองให้เหมาะสม”

            หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการทำไร่แบบมิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม ติอต่อ Ironman ในเขตของท่านหรือเจ้าหน้าที่มิตรผลท่านอื่นได้ค่ะ

ข่าวปักหมุด