หน้าแรก

 • HOT NEWS
 • 1.เก็บเกี่ยวถั่วเหลือง 2. พรวนดิน - ดินทราย ใช้ Red Renovato1 กันยายน 2562
 • ตรวจสอบโรคและแมลงศัตรูอ้อย1 สิงหาคม 2562
 • ตรวจสอบโรคแมลงถั่วเหลือง ม้วนและหนอนเจาะฝัก ถ้าพบให้พ่นสารเค1 สิงหาคม 2562
 • พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดหนอนม้วนใบ แมลงศัตรูถั่วเหลืองครั้งที่1 กรกฎาคม 2562
 • ตรวจสอบวัชพืชและพ่นสารเคมีป้องกันกำจัด เท่าที่จำเป็น1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบโรคแมลง ทั้งอ้อยตอและอ้อยปลูก1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
 • 1.สร้าง BedFarm ด้วย Zonal Cultivator 2.เตรียมเมล็ดถั่วและเ1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
 • 1.ไถกลบเศษซาก 2.พรวน OFFSET 3.ปรับระดับ Land Leveling 4.Ripp1 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • จัดรูปแปลงใหม่ในกรณีแปลงรื้อตอ1 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำหลังใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน ให้น้ำหลังใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยปลูกปลายฝน สูตร 21-7-18 จำนวน 50 กก. ต่อไ1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำอ้อยน้ำราดหลังปลูกและใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน1 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยตอ ครั้งที่ 2 หลังตัดภายใน 10 วัน สูตร 211 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยตอ ครั้งที่ 1 หลังตัดภายใน 10 วัน สูตร 211 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบโรคแมลง ปล่อยแตนเบียนไข่และแมลงตัวห้ำ1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำอ้อยปลูกใหม่1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • ตัดอ้อยหีบ ไม่เผาใบ และทิ้งใบคลุมดิน1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • พบกับมิติใหม่กับเกร็ดความรู้ดี ๆ สำหรับชาวไร่อ้อย1 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา

เมื่อเราอยู่ในยุค Smart Farm แบบนี้ การมีผู้ช่วยในการทำไร่เห็นจะเป็นเรื่องสำคัญ “เทคโนโลยี” นี่แหละผู้ช่วยมือหนึ่งของเกษตรกรยุคใหม่ วันนี้ขอแนะนำให้มิตรชาวไร่รู้จักกับ สมาร์ทแอสซิสท์ (Smart assist) เทคโนโลยีด้านการสื่อสารและระบบข้อมูล ที่นำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในวงการเกษตรอย่างครบวงจร

สมาร์ทแอสซิสท์สามารถเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม โดยการใช้งานแบบเรียลไทม์ผ่านจีพีเอสและอุปกรณ์สื่อสาร โดยนำข้อมูลไปใช้เพื่อป้องกันอุปกรณ์ของท่านและปรับสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสมที่สุด อีกทั้งยังหลีกเลี่ยงการเกิดความเสียหายของอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ประหยัดแรงงานนี้จะช่วยลดความยุ่งยากในการบริหารอุปกรณ์ และส่งผลต่อการลดต้นทุนด้านอุปกรณ์ของท่าน

นอกจากนี้ สมาร์ทแอสซิสท์สามารถเพิ่มผลผลิตให้การวางแผนปฏิบัติงานและการเพาะปลูกได้ โดยนำข้อมูลการใช้งานของอุปกรณ์และการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วนมาทำการวิเคราะห์ ซึ่งจะช่วยด้านการจัดการฟาร์มได้เป็นอย่างดี

ปัจจุบันสมาร์ทแอสซิสท์ยังถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นด้วย เช่น ใช้งานในอุตสาหกรรมก่อสร้าง และใช้ในเรือสำราญร่วมกับอุปกรณ์อื่น เป็นต้น

ขอบคุณที่มา: https://www.technologychaoban.com

ข่าวปักหมุด