หน้าแรก

 • HOT NEWS
 • 1.เก็บเกี่ยวถั่วเหลือง 2. พรวนดิน - ดินทราย ใช้ Red Renovato1 กันยายน 2562
 • ตรวจสอบโรคและแมลงศัตรูอ้อย1 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบโรคแมลงถั่วเหลือง ม้วนและหนอนเจาะฝัก ถ้าพบให้พ่นสารเค1 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดหนอนม้วนใบ แมลงศัตรูถั่วเหลืองครั้งที่1 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบวัชพืชและพ่นสารเคมีป้องกันกำจัด เท่าที่จำเป็น1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบโรคแมลง ทั้งอ้อยตอและอ้อยปลูก1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
 • 1.สร้าง BedFarm ด้วย Zonal Cultivator 2.เตรียมเมล็ดถั่วและเ1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
 • 1.ไถกลบเศษซาก 2.พรวน OFFSET 3.ปรับระดับ Land Leveling 4.Ripp1 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • จัดรูปแปลงใหม่ในกรณีแปลงรื้อตอ1 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำหลังใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน ให้น้ำหลังใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยปลูกปลายฝน สูตร 21-7-18 จำนวน 50 กก. ต่อไ1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำอ้อยน้ำราดหลังปลูกและใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน1 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยตอ ครั้งที่ 2 หลังตัดภายใน 10 วัน สูตร 211 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยตอ ครั้งที่ 1 หลังตัดภายใน 10 วัน สูตร 211 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบโรคแมลง ปล่อยแตนเบียนไข่และแมลงตัวห้ำ1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำอ้อยปลูกใหม่1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • ตัดอ้อยหีบ ไม่เผาใบ และทิ้งใบคลุมดิน1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • พบกับมิติใหม่กับเกร็ดความรู้ดี ๆ สำหรับชาวไร่อ้อย1 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา

ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของพืชตระกูลถั่ว อย่างถั่วเหลือง ถั่วเขียว และ ปอเทือง ที่มิตรผลแนะนำให้ปลูกในช่วงพักดินคือ นำไปเป็นปุ๋ยพืชสดได้ ซึ่งปุ๋ยพืชสด คือ ปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากการไถกลบ หรือคลุกเคล้าส่วนต่าง ๆ ของพืชในขณะที่ยังสดอยู่

ช่วงที่เหมาะสำหรับการไถกลบพืชตระกูลถั่วที่ดีที่สุด คือ ช่วงถั่วออกดอก ซึ่งเป็นช่วงที่ถั่วสะสมธาตุอาหารและน้ำหนักสูงสุด การทิ้งให้ถั่วย่อยสลายผุพังก็จะปลดปล่อยธาตุอาหารให้แก่พืชที่จะปลูกตามมาอย่างอ้อย

ประโยชน์ของปุ๋ยพืชสด

 • เพิ่มอินทรียวัตถุจากการไถกลบพืชปุ๋ยสดลงในดิน จะทำให้มีการเพิ่มขึ้นของอินทรียวัตถุในดิน
 • ชดเชยปริมาณอินทรียวัตถุในดินที่สูญเสียไปจากการปลูกอ้อย
 • ช่วยในการรักษาและปรับปรุงโครงสร้างดิน ให้ดินเกาะตัวกันอย่างหลวม ๆ โปร่งร่วนซุย อุ้มน้ำได้ดีขึ้น และมีสภาพเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของอ้อยอีกด้วย
 • ช่วยเพิ่มธาตุไนโตรเจนให้ดินได้เป็นอย่างดีจากการสลายตัวของพืชที่ไถกลบไปโดยแบคทีเรียที่ชื่อไรโซเบียมในปมรากถั่วคือตัวช่วยตรึงไนโตรเจนไว้ในดิน
 • ช่วยลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี โดยเฉพาะปุ๋ยยูเรียและปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต
 • เป็นการอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยใช้เป็นพืชคลุมดินช่วยไม่ให้หน้าดินเกิดการชะล้างพังทลายจากน้ำและลม เมื่อเศษใบหรือกิ่งของพืชคลุมดินนั้นหมดอายุหลุดร่วงลงทับถมหน้าดิน ต่อมาก็จะผุสลายตัวกลายเป็นอินทรียวัตถุให้แก่ดิน

นอกจากนี้เมื่อพืชตระกูลถั่วเจริญเติบโตเต็มที่แล้ว จะช่วยในการป้องกันกำจัดวัชพืชที่ไม่ต้องการให้ขึ้นได้ เป็นการลดต้นทุนในการป้องกันกำจัดวัชพืชอีกด้วย เห็นต้นเล็กแบบนี้ แต่คุณประโยชน์มหาศาลจริง ๆ นะเจ้าถั่ว

ขอบคุณภาพจาก: http://www.doa.go.th 

ข่าวปักหมุด