หน้าแรก

 • HOT NEWS
 • 1.เก็บเกี่ยวถั่วเหลือง 2. พรวนดิน - ดินทราย ใช้ Red Renovato1 กันยายน 2562
 • ตรวจสอบโรคและแมลงศัตรูอ้อย1 สิงหาคม 2562
 • ตรวจสอบโรคแมลงถั่วเหลือง ม้วนและหนอนเจาะฝัก ถ้าพบให้พ่นสารเค1 สิงหาคม 2562
 • พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดหนอนม้วนใบ แมลงศัตรูถั่วเหลืองครั้งที่1 กรกฎาคม 2562
 • ตรวจสอบวัชพืชและพ่นสารเคมีป้องกันกำจัด เท่าที่จำเป็น1 มิถุนายน 2562
 • ตรวจสอบโรคแมลง ทั้งอ้อยตอและอ้อยปลูก1 มิถุนายน 2562
 • 1.สร้าง BedFarm ด้วย Zonal Cultivator 2.เตรียมเมล็ดถั่วและเ1 มิถุนายน 2562
 • 1.ไถกลบเศษซาก 2.พรวน OFFSET 3.ปรับระดับ Land Leveling 4.Ripp1 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • จัดรูปแปลงใหม่ในกรณีแปลงรื้อตอ1 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำหลังใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน ให้น้ำหลังใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยปลูกปลายฝน สูตร 21-7-18 จำนวน 50 กก. ต่อไ1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำอ้อยน้ำราดหลังปลูกและใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน1 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยตอ ครั้งที่ 2 หลังตัดภายใน 10 วัน สูตร 211 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยตอ ครั้งที่ 1 หลังตัดภายใน 10 วัน สูตร 211 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบโรคแมลง ปล่อยแตนเบียนไข่และแมลงตัวห้ำ1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำอ้อยปลูกใหม่1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • ตัดอ้อยหีบ ไม่เผาใบ และทิ้งใบคลุมดิน1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • พบกับมิติใหม่กับเกร็ดความรู้ดี ๆ สำหรับชาวไร่อ้อย1 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา

สวัสดีค่ะพี่น้องมิตรชาวไร่ ช่วงนี้พักดินปลูกพืชตระกูลถั่วเพื่อบำรุงดินกันนะคะ มิตรผลโมเดิร์นฟาร์มมีเครื่องจักรสำหรับการปลูกถั่วมาแนะนำให้พี่น้องได้รู้จัก เพื่อช่วยให้การปลูกถั่วง่ายขึ้น ซึ่งเครื่องจักรที่จะแนะนำวันนี้มี 2 ชนิด คือ

 1. เครื่องหยอดถั่ว 3 แถว ลักษณะการปลูกจะหยอดเมล็ดถั่วจะลงเป็นจุด จุดละ 3-5 เมล็ด แต่จะควบคุมความลึกของเมล็ดในแต่ละแถวยากเล็กน้อยหากพื้นที่ไม่เสมอกันค่ะ
 2. เครื่องปลูกถั่วแบบจานคู่ (Double Disc Opener Soybeans Planter) สามารถทำงานได้ถึง 20 ไร่ต่อวัน โดยใช้น้ำมันเพียง 2 ลิตรต่อไร่เท่านั้น โดยใช้รถแทรกเตอร์ตั้งแต่ 105 แรงม้าเป็นหัวลาก สามารถฝังเมล็ดที่ระดับความลึก 3-10 เซนติเมตร ลักษณะปลูกเมล็ดจะลงทีละเมล็ด ทำให้ไม่เกิดความเสียหาย และควบคุมความลึกของเมล็ดในแต่ละแถวได้แม้พื้นที่จะไม่สม่ำเสมอกัน

นอกจากขั้นตอนการปลูกที่มีเครื่องจักรเข้ามาช่วยแล้ว เวลาที่ต้องไถกลบเศษซาก สามารถใช้เครื่องไถกลบ ขึ้นเบดด้วย เบดรีโนเวเตอร์ (Bed Renovator) ได้อีกแรง ถ้ามิตรชาวไร่เลือกปลูกถั่วเหลืองเป็นพืชคลุมดิน ขอแนะนำให้ใช้อัตราเมล็ดพันธุ์ ถั่วเหลือง 7-10 กิโลกรัมต่อไร่ ปลูกครั้งละ 3 แถว บนเบดที่พรวนไว้ แต่ละแถวห่างกัน 40 เซนติเมตร ปลูกลึก 2-5 เซนติเมตรกำลังดี

ส่วนปอเทืองใช้วิธีปลูกโดยใช้รถไถขณะดินมีความชื้นอยู่ แล้วหว่านเมล็ดปอเทืองบนเบด จะคราดกลบหรือไม่ก็ได้ ถ้าคราดกลบปอเทืองจะงอกได้สม่ำเสมอและเจริญเติบโตได้ดี

อย่าลืมว่าเครื่องไม้เครื่องมือทุกวันนี้ทันสมัยมากขึ้น เพื่อการทำงานในไร่ที่รวดเร็ว คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด อย่างไรก็ดีต้องเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับหน้างานจะดีที่สุดนะคะ

ข่าวปักหมุด