หน้าแรก

 • HOT NEWS
 • 1.เก็บเกี่ยวถั่วเหลือง 2. พรวนดิน - ดินทราย ใช้ Red Renovatoเหลืออีก 6 วัน
 • ตรวจสอบโรคและแมลงศัตรูอ้อย1 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบโรคแมลงถั่วเหลือง ม้วนและหนอนเจาะฝัก ถ้าพบให้พ่นสารเค1 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดหนอนม้วนใบ แมลงศัตรูถั่วเหลืองครั้งที่1 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบวัชพืชและพ่นสารเคมีป้องกันกำจัด เท่าที่จำเป็น1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบโรคแมลง ทั้งอ้อยตอและอ้อยปลูก1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
 • 1.สร้าง BedFarm ด้วย Zonal Cultivator 2.เตรียมเมล็ดถั่วและเ1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
 • 1.ไถกลบเศษซาก 2.พรวน OFFSET 3.ปรับระดับ Land Leveling 4.Ripp1 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • จัดรูปแปลงใหม่ในกรณีแปลงรื้อตอ1 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำหลังใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน ให้น้ำหลังใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยปลูกปลายฝน สูตร 21-7-18 จำนวน 50 กก. ต่อไ1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำอ้อยน้ำราดหลังปลูกและใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน1 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยตอ ครั้งที่ 2 หลังตัดภายใน 10 วัน สูตร 211 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยตอ ครั้งที่ 1 หลังตัดภายใน 10 วัน สูตร 211 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบโรคแมลง ปล่อยแตนเบียนไข่และแมลงตัวห้ำ1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำอ้อยปลูกใหม่1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • ตัดอ้อยหีบ ไม่เผาใบ และทิ้งใบคลุมดิน1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • พบกับมิติใหม่กับเกร็ดความรู้ดี ๆ สำหรับชาวไร่อ้อย1 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา
 1. ชีววิทยาของดิน (Soil Biology) เนื่องจากในดินจะมีโรคและแมลงศัตรูอ้อยสะสมอยู่เป็นจำนวนมาก เห็นได้จากระบบรากอ้อยในพื้นที่ที่มีการปลูกอ้อยต่อเนื่องโดยไม่มีการพักดิน รากจะสั้น ไม่แข็งแรง และเจริญเติบโตได้น้อยกว่าเมื่อเทียบกับพื้นที่ที่มีการพักดิน และดินเปิดป่าใหม่
 2. การปลูกอ้อยติดต่อกันโดยไม่มีการพักดิน (Re-plant, No Fallow) โรคและแมลงศัตรูอ้อยมีแหล่งอาศัยอย่างต่อเนื่อง สามารถขยายพันธุ์เพิ่มปริมาณไปได้เรื่อย ๆ ทำให้อ้อยที่ปลูกอย่างต่อเนื่องอ่อนแอลง เจริญเติบโตน้อยกว่าแปลงที่มีการพักดิน
 3. ดินอัดแน่นและดินดาน (Soil Compaction) เกิดจากการใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ น้ำหนักมาก วิ่งบดทับอยู่บนแปลงอ้อยมาเป็นเวลานานกว่า 40 ปี อย่างในประเทศออสเตรเลียน้ำหนักรถตัดอ้อยและน้ำหนักรถบรรทุกอ้อยเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด น้ำหนักเครื่องจักรอื่น ๆ เช่น รถแทรกเตอร์ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน น้ำหนักเหล่านี้นานวันยิ่งทำให้ดินถูกบดอัดแน่นและแน่นมากขึ้น โดยเฉพาะบริเวณรอยล้อ
 4. การไถพรวนที่มากเกินความจำเป็น (Too Much Tillage) การไถพรวนบ่อยครั้งเป็นการทำลายโครงสร้างดิน ดินจะถูกย่อยเป็นเม็ดเล็ก ๆ หรือเป็นฝุ่น ทำให้สูญเสียความสามารถในการอุ้มน้ำและอากาศ การไถพรวนจะทำให้อินทรียวัตถุในดิน ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศสูญเสียอินทรียวัตถุในรูปก๊าซ นอกจากนี้ยังส่งผลให้สิ่งมีชีวิตและจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์อาศัยอยู่ไม่ได้
 5. สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนไป (Climate Change) สภาพอากาศแปรปรวนเป็นสภาวะที่คนทั่วโลกต่างกังวลถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้น มีผลทำให้โลกร้อน โดยความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นส่งผลโดยตรงกับภาคเกษตรกรรม กล่าวคือ ทำให้ปริมาณฝนและการกระจายตัวของฝนไม่เหมาะสมและสม่ำเสมอ ทำให้ปริมาณความชื้นไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของอ้อย อ้อยจึงกระทบแล้ง ผลผลิตจึงไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ค่าความหวานและคุณภาพอ้อยจึงมีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยสำคัญเช่นกัน


เมื่อรู้เท่าทันปัญหาอย่างนี้แล้ว เราต้องวางแผนบริหารจัดการไร่อ้อย ไม่ให้ปัญหาเหล่านี้มากวนใจอีกต่อไปนะครับ

ข่าวปักหมุด