หน้าแรก

 • HOT NEWS
 • 1.เก็บเกี่ยวถั่วเหลือง 2. พรวนดิน - ดินทราย ใช้ Red Renovatoเหลืออีก 6 วัน
 • ตรวจสอบโรคและแมลงศัตรูอ้อย1 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบโรคแมลงถั่วเหลือง ม้วนและหนอนเจาะฝัก ถ้าพบให้พ่นสารเค1 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดหนอนม้วนใบ แมลงศัตรูถั่วเหลืองครั้งที่1 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบวัชพืชและพ่นสารเคมีป้องกันกำจัด เท่าที่จำเป็น1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบโรคแมลง ทั้งอ้อยตอและอ้อยปลูก1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
 • 1.สร้าง BedFarm ด้วย Zonal Cultivator 2.เตรียมเมล็ดถั่วและเ1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
 • 1.ไถกลบเศษซาก 2.พรวน OFFSET 3.ปรับระดับ Land Leveling 4.Ripp1 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • จัดรูปแปลงใหม่ในกรณีแปลงรื้อตอ1 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำหลังใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน ให้น้ำหลังใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยปลูกปลายฝน สูตร 21-7-18 จำนวน 50 กก. ต่อไ1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำอ้อยน้ำราดหลังปลูกและใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน1 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยตอ ครั้งที่ 2 หลังตัดภายใน 10 วัน สูตร 211 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยตอ ครั้งที่ 1 หลังตัดภายใน 10 วัน สูตร 211 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบโรคแมลง ปล่อยแตนเบียนไข่และแมลงตัวห้ำ1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำอ้อยปลูกใหม่1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • ตัดอ้อยหีบ ไม่เผาใบ และทิ้งใบคลุมดิน1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • พบกับมิติใหม่กับเกร็ดความรู้ดี ๆ สำหรับชาวไร่อ้อย1 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา

การทำไร่อ้อยแบบมิตรผลโมเดิร์นฟาร์มนั้น มีเรื่องการทำ Headland เป็นตัวแปรสำคัญที่จะช่วยให้การทำไร่อ้อยบรรลุเป้าหมาย Headland คืออะไรนั้น ไปทำความรู้จักกันค่ะ

Headland (เฮดแลนด์) คือ พื้นที่บริเวณหัวและท้ายแปลง ที่ถูกเว้นระยะไว้ให้เหมาะสมกับเครื่องจักรที่ใช้ในแปลงเกษตร เช่น รถแทรกเตอร์ หรือรถตัดในไร่อ้อย

หลักในการทำ Headland ปัจจุบันการทำไร่อ้อยสมัยใหม่ โดยเฉพาะการทำไร่อ้อยแบบมิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม เน้นการนำเครื่องจักรเข้ามาใช้งานในไร่อ้อยแทนแรงงานคนที่หายาก ดังนั้นการจัดรูปแบบแปลงให้เหมาะสมกับเครื่องจักรที่จะเข้าทำงานในไร่อ้อยจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะเส้นทางการเลี้ยวของเครื่องจักรขนาดใหญ่ อาทิ รถแทรกเตอร์ รถตัดอ้อย รถกระเช้า รถบิน ที่ชาวไร่ต้องใช้งานในขั้นตอนการเตรียมดิน การปลูก การบำรุงรักษา รวมไปถึงการเก็บเกี่ยวอ้อย

ระยะการเว้นพื้นที่ Headland ขึ้นอยู่กับสถานที่จริงของแต่ละพื้นที่ ขนาดของรถแทรกเตอร์ที่ใช้งาน และความยาวความกว้างของเครื่องมือ โดยทั่วไปเว้นระยะประมาณ 6 เมตร  เพราะความยาวของรถแทรกเตอร์เฉลี่ยที่ 3.8 - 4.2 เมตร เมื่อรวมกับอุปกรณ์ต่อพ่วงข้างหลังรถแทรกเตอร์ประมาณ 2-3 เมตร

ทำเฮดแลนด์-004.jpg

ประโยชน์ของการทำ Headland

 • Save Time ประหยัดเวลาในการทำงานของเครื่องจักร ถ้าเราเว้นหัวแปลงท้ายแปลงให้รถมีพื้นที่เลี้ยวได้สะดวก การทำงานของเครื่องจักรจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ต้องมาเสียเวลาในการเลี้ยวรถแต่ละครั้งเมื่อเทียบกับแปลงที่ไม่ทำ Headland
 • Save Cost ประหยัดค่าใช้จ่าย เมื่อเราทำ Headland จังหวะการเลี้ยวของรถแทรกเตอร์ การกลับหัวต่าง ๆ จะทำได้สะดวก ใช้เวลาทำงานน้อย ช่วยให้ประหยัดค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการทำงาน ยกตัวอย่างการทำงานของรถตัดอ้อย ในแปลงอ้อยทั่วไปที่ไม่มี Head Land ใช้น้ำมันประมาณ 8 - 2 ลิตรต่อตันอ้อย ในขณะที่แปลงอ้อยที่จัดรูปแบบแปลงโดยเว้นระยะหัวท้ายไว้กลับรถ ใช้น้ำมันเพียง 0.9 ลิตรต่อตันอ้อยเท่านั้น
 • Save Soil รักษาดิน ในพื้นที่แปลงปลูกที่ไม่มี Headland ดินบริเวณหัวแปลงจะถูกอัดแน่นจนเกินไป ส่งผลกระทบต่อผลผลิตอ้อย คือ เมื่อดินแน่น รากอ้อยจะไม่กระจาย การเจริญเติบโตไม่มี น้ำซึมลงดินยาก ทำให้อ้อยเตี้ย ผลผลิตต่ำ และจะเป็นต่อเนื่องทุกปี
 • High Performance เมื่อเครื่องจักรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้มีเวลาจัดการไร่ได้ทันเวลา ภาพรวมของผลผลิตก็ดีขึ้น ตามประสิทธิภาพของการทำงานในทุกด้าน

ตัวอย่างเปรียบเทียบข้อแตกต่างในแปลงปลูกอ้อยที่ทำ Headland กับ ไม่ทำ

ในไร่ทั่วไปไถพรวนได้วันละ 30-50 ไร่ แต่แปลงที่มี Head Land ทำได้ 60-70 ไร่  คิดเป็นเกือบ 80% ของตัวงานที่ทำได้ และช่วยประหยัดค่าน้ำมันไม่ต่ำกว่า 30%

การทำ Head Land ต้องเสียพื้นที่ไปกว่า 3-5 % ของพื้นที่ทั้งหมด แต่จะช่วยให้การทำงานของเครื่องจักรมีประสิทธิภาพ ทำให้ผลผลิตอ้อยดีขึ้น และคุ้มค่า ประหยัดเวลา ในการทำไร่อ้อยอย่างแน่นอน

ทำเฮดแลนด์-003.jpg

ข่าวปักหมุด