หน้าแรก

 • HOT NEWS
 • 1.เก็บเกี่ยวถั่วเหลือง 2. พรวนดิน - ดินทราย ใช้ Red Renovato1 กันยายน 2562
 • ตรวจสอบโรคและแมลงศัตรูอ้อย1 สิงหาคม 2562
 • ตรวจสอบโรคแมลงถั่วเหลือง ม้วนและหนอนเจาะฝัก ถ้าพบให้พ่นสารเค1 สิงหาคม 2562
 • พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดหนอนม้วนใบ แมลงศัตรูถั่วเหลืองครั้งที่1 กรกฎาคม 2562
 • ตรวจสอบวัชพืชและพ่นสารเคมีป้องกันกำจัด เท่าที่จำเป็น1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบโรคแมลง ทั้งอ้อยตอและอ้อยปลูก1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
 • 1.สร้าง BedFarm ด้วย Zonal Cultivator 2.เตรียมเมล็ดถั่วและเ1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
 • 1.ไถกลบเศษซาก 2.พรวน OFFSET 3.ปรับระดับ Land Leveling 4.Ripp1 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • จัดรูปแปลงใหม่ในกรณีแปลงรื้อตอ1 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำหลังใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน ให้น้ำหลังใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยปลูกปลายฝน สูตร 21-7-18 จำนวน 50 กก. ต่อไ1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำอ้อยน้ำราดหลังปลูกและใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน1 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยตอ ครั้งที่ 2 หลังตัดภายใน 10 วัน สูตร 211 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยตอ ครั้งที่ 1 หลังตัดภายใน 10 วัน สูตร 211 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบโรคแมลง ปล่อยแตนเบียนไข่และแมลงตัวห้ำ1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำอ้อยปลูกใหม่1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • ตัดอ้อยหีบ ไม่เผาใบ และทิ้งใบคลุมดิน1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • พบกับมิติใหม่กับเกร็ดความรู้ดี ๆ สำหรับชาวไร่อ้อย1 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา

บล็อกเชน (Blockchain) เป็นรูปแบบการเก็บข้อมูล (Data structure) แบบหนึ่ง มีลักษณะเป็นเครือข่ายใยแมงมุม ที่ทำให้ข้อมูล Digital transaction (บัญชีธุรกรรมทางการเงินและสินทรัพย์อื่น ๆ ) ของแต่ละคนสามารถแชร์ไปยังทุก ๆ คนได้ โดยไม่มีตัวกลาง คือ สถาบันการเงิน หรือสำนักชำระบัญชี เครือข่ายนี้เปรียบเสมือนห่วงโซ่ (Chain) ที่ทำ ให้ Block ของข้อมูลเชื่อมต่อไปยังทุก ๆ คน โดยทราบว่าใครที่เป็นเจ้าของและมีสิทธิ์ในข้อมูลนั้นจริง

หลักการทำงานของบล็อกเชน 

บล็อกเชนเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่มีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือ เมื่อบล็อกของข้อมูลได้ถูกบันทึกไว้ ในบล็อกเชน จะเป็นเรื่องยากมาก ที่จะเข้าไปเปลี่ยนแปลง เวลาที่มีใครต้องการจะเพิ่มข้อมูลทุก ๆ คนในเครือข่ายซึ่งล้วนแต่มีสำเนาของบล็อกเชน สามารถใช้ Algorithm (อัลกอริทึ่ม) ตรวจสอบ Transaction (รายการเปลี่ยนแปลง) โดย Transaction ใหม่นี้จะได้รับอนุญาต ต่อเมื่อในเครือข่ายส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าถูกต้อง

ประโยชน์ของบล็อกเชน (Blockchain)

 • เพิ่มความโปร่งใสให้แก่องค์กร
 • ตรวจสอบความถูกต้องได้มากขึ้น
 • รายการ(Transaction) จะคงอยู่ถาวร
 • ลดต้นทุน และค่าใช้จ่าย

มิตรชาวไร่คงอยากทราบว่า บล็อกเชนสามารถนำมาใช้ประโยชน์ด้านไร่ได้อย่างไรบ้าง ไปติดตามกันครับ

การประยุกต์ใช้บล็อกเชนทางด้านการเกษตร

Tracking (ระบบติดตาม)

สามารถใช้บล็อกเชน ในการ Tracking ข้อมูลว่าพันธุ์อ้อยที่ส่งเข้าโรงงาน ปริมาณอ้อย หรือค่าความหวานนั้นมาจากแปลงใด โดยที่ข้อมูลจะถูกส่งไปทุกด้านที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้

Smart contract (สัญญา)

สามารถใช้ทำ Smart contract (สัญญา) ได้ โดยถ้าสัญญาอยู่ในบล็อกเชน ทุกคนจะเห็นข้อมูลตรงกัน เราจึงสามารถไว้ใจให้ระบบอัตโนมัติ (Automate) ปฏิบัติงาน ตามที่ระบุไว้ในสัญญาได้ ตั้งแต่กระบวนการในไร่ จนถึงขั้นตอนการจ่ายเงิน

การประยุกต์ใช้บล็อกเชนทำงานด้านอื่น ๆ

 • ด้านยานยนต์ การจัดการสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในการใช้งานบริการรถเช่า
 • ด้านการเงิน เกิดความรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรม
 • ด้านสุขภาพ เมื่อใช้ระบบบล็อกเชน ข้อมูลสุขภาพจะถูกเข้ารหัสโดยลดความเสี่ยงเรื่องความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วย

จะเห็นว่านวัตกรรมของเทคโนโลยีเหล่านี้ ถูกพัฒนาขึ้นมาสำหรับใช้งานอย่างใดอย่างหนึ่งก็จริง แต่ความสามารถของเทคโนโลยี ยังนำไปประยุกต์ใช้กับงานด้านอื่น ๆ ได้อย่างลงตัว

ข่าวปักหมุด