หน้าแรก

 • HOT NEWS
 • 1.เก็บเกี่ยวถั่วเหลือง 2. พรวนดิน - ดินทราย ใช้ Red Renovato1 กันยายน 2562
 • ตรวจสอบโรคและแมลงศัตรูอ้อย1 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบโรคแมลงถั่วเหลือง ม้วนและหนอนเจาะฝัก ถ้าพบให้พ่นสารเค1 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดหนอนม้วนใบ แมลงศัตรูถั่วเหลืองครั้งที่1 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบวัชพืชและพ่นสารเคมีป้องกันกำจัด เท่าที่จำเป็น1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบโรคแมลง ทั้งอ้อยตอและอ้อยปลูก1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
 • 1.สร้าง BedFarm ด้วย Zonal Cultivator 2.เตรียมเมล็ดถั่วและเ1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
 • 1.ไถกลบเศษซาก 2.พรวน OFFSET 3.ปรับระดับ Land Leveling 4.Ripp1 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • จัดรูปแปลงใหม่ในกรณีแปลงรื้อตอ1 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำหลังใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน ให้น้ำหลังใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยปลูกปลายฝน สูตร 21-7-18 จำนวน 50 กก. ต่อไ1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำอ้อยน้ำราดหลังปลูกและใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน1 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยตอ ครั้งที่ 2 หลังตัดภายใน 10 วัน สูตร 211 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยตอ ครั้งที่ 1 หลังตัดภายใน 10 วัน สูตร 211 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบโรคแมลง ปล่อยแตนเบียนไข่และแมลงตัวห้ำ1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำอ้อยปลูกใหม่1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • ตัดอ้อยหีบ ไม่เผาใบ และทิ้งใบคลุมดิน1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • พบกับมิติใหม่กับเกร็ดความรู้ดี ๆ สำหรับชาวไร่อ้อย1 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (โครงการขยาย เพชรบูรณ์) นำทีมโดย คุณปฏิพัทธ นามเขต ผู้อำนวยการด้านอ้อย ร่วมกับคุณธีรธรรม บัวทอง กำนันตำบลห้วยใหญ่ และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโครงการแก้ปัญหาภัยแล้งในชุมชน ภายใต้โครงการ “พัฒนาฝายน้ำ เพื่อชุมชน” ณ บ้านห้วยแหน ตำบลห้วยใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนเรื่องการขาดแคลนแหล่งน้ำในฤดูแล้งของประชาชนในพื้นที่โดยรอบและบริเวณใกล้เคียง

มิตรเพชรบูรณ์-005.jpg

ซึ่งกิจกรรมสร้างฝายในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ได้แก่ กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง ภาคเอกชน ได้แก่ พนักงานกลุ่มมิตรผล รวมถึงประชาชนหมู่บ้านห้วยแหนใหญ่ และใกล้เคียง รวมกว่า 180 คน

มิตรเพชรบูรณ์-003.jpg

ทั้งนี้ ตำบลห้วยใหญ่ มีหมู่บ้านในพื้นที่ปกครองจำนวน 12 หมู่บ้าน มีจำนวนครัวเรือนกว่า 1,900 ครัวเรือน ซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรมถึง 1,300 ครัวเรือน โดยปลูกพืชไร่เป็นส่วนใหญ่ และที่ผ่านมาประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหาขาดแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ปัญหาน้ำท่วม ฝนแล้ง ทำให้ผลิตตกต่ำ ดังนั้นโครงการพัฒนาฝายน้ำ เพื่อชุมชน ครั้งนี้ จะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวของประชาชนในพื้นที่ได้

มิตรเพชรบูรณ์-004.jpg

ข่าวปักหมุด