หน้าแรก

 • HOT NEWS
 • 1.เก็บเกี่ยวถั่วเหลือง 2. พรวนดิน - ดินทราย ใช้ Red Renovato1 กันยายน 2562
 • ตรวจสอบโรคและแมลงศัตรูอ้อย1 สิงหาคม 2562
 • ตรวจสอบโรคแมลงถั่วเหลือง ม้วนและหนอนเจาะฝัก ถ้าพบให้พ่นสารเค1 สิงหาคม 2562
 • พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดหนอนม้วนใบ แมลงศัตรูถั่วเหลืองครั้งที่1 กรกฎาคม 2562
 • ตรวจสอบวัชพืชและพ่นสารเคมีป้องกันกำจัด เท่าที่จำเป็น1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบโรคแมลง ทั้งอ้อยตอและอ้อยปลูก1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
 • 1.สร้าง BedFarm ด้วย Zonal Cultivator 2.เตรียมเมล็ดถั่วและเ1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
 • 1.ไถกลบเศษซาก 2.พรวน OFFSET 3.ปรับระดับ Land Leveling 4.Ripp1 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • จัดรูปแปลงใหม่ในกรณีแปลงรื้อตอ1 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำหลังใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน ให้น้ำหลังใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยปลูกปลายฝน สูตร 21-7-18 จำนวน 50 กก. ต่อไ1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำอ้อยน้ำราดหลังปลูกและใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน1 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยตอ ครั้งที่ 2 หลังตัดภายใน 10 วัน สูตร 211 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยตอ ครั้งที่ 1 หลังตัดภายใน 10 วัน สูตร 211 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบโรคแมลง ปล่อยแตนเบียนไข่และแมลงตัวห้ำ1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำอ้อยปลูกใหม่1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • ตัดอ้อยหีบ ไม่เผาใบ และทิ้งใบคลุมดิน1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • พบกับมิติใหม่กับเกร็ดความรู้ดี ๆ สำหรับชาวไร่อ้อย1 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) และจังหวัดนครพนม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการสร้างมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจสมุนไพรไทย ส่งเสริมสังคมคุณภาพและเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ” เพื่อพัฒนาระบบการผลิตสมุนไพรคุณภาพด้วยโรงปลูกผักระบบปิด รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสมุนไพรและการใช้สมุนไพรครบวงจร ด้วยโรงเรือนผลิตพืชอัจฉริยะหรือแพลนท์แฟคทอรี (Plant Factory) รูปแบบระบบปิด 100% นำร่องปลูกสมุนไพรฟ้าทะลายโจรเน้นให้สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพปริมาณมากและมีความสม่ำเสมอ ส่งโรงพยาบาลเรณูนคร

โดยจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในช่วงปลายปีนี้ เงินลงทุนประมาณ 3 ล้านบาท คาดว่าจะพร้อมดำเนินการได้ภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 โดยทางจังหวัดนครพนมได้จัดหาพื้นที่ใน ต.นาราชควาย เป็นที่ตั้งและเตรียมบุคลากร โดยจะเป็นหน้าที่รับผิดชอบของ อบต.นาราชควาย ที่จะดำเนินการโรงงานผลิตพืชนี้

ทั้งนี้ เทคโนโลยีโรงงานผลิตพืชจะช่วยพัฒนาการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรคุณภาพ และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีคุณภาพเต็มประสิทธิภาพครบวงจรยิ่งขึ้น โดยจะนำร่องที่ “ฟ้าทะลายโจร” ซึ่งเป็นสมุนไพรที่ใช้มากในพื้นที่ โดยทางโรงพยาบาลเรณูนคร ได้ผลิตสมุนไพรใช้เองและกระจายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาเป็นเวลากว่า 20 ปี มีการส่งเสริมการปลูกและแปรรูปในท้องถิ่น เพื่อป้อนโรงผลิต และโรงพยาบาลได้ประกาศใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบัน โดยมุ่งผลิตยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบันตามประกาศบัญชียาหลักเพื่อจะลดการนำเข้ายาแผนปัจจุบัน นอกจากนี้ มีความต้องการขยายเป็นแหล่งผลิตสมุนไพรกระจายไปยังภาคอีสานและทั่วประเทศอีกด้วย

ทั้งนี้ จังหวัดนครพนมมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเกษตร ส่งผลให้มีพืชสมุนไพรท้องถิ่นที่มีประโยชน์ เกิดภูมิปัญญาด้านการแพทย์พื้นบ้านที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้สมุนไพรรักษาโรค ทางจังหวัดจึงได้นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจสมุนไพร ด้วยการส่งเสริมการพัฒนาสมุนไพรอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อสร้างโอกาสด้านอาชีพแก่ผู้สูงอายุ ด้วยกิจกรรมให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการปลูกพืชสมุนไพรที่เป็นที่ต้องการ โดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ามาช่วยในการสร้างมูลค่าเพิ่ม

ปัจจุบันมีการส่งสมุนไพรให้กับผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน รวมถึงส่งให้กับ รพ.เรณูนคร ซึ่งเป็นแหล่งผลิตยาสมุนไพรให้แก่สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งภายในจังหวัดกว่า 163 แห่งและจังหวัดใกล้เคียง ด้านการแปรรูป ได้ส่งเสริมโรงงานแปรรูปสมุนไพรที่ได้มาตรฐานจีเอ็มพีที่ รพ.เรณูนคร มีมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในหน่วยบริการสาธารณสุขในปี 2561 ทั้งสิ้นกว่า 17 ล้านบาท และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เช่น ยาขมิ้นชัน ฟ้าทะลายโจร ไพล รางจืด เป็นต้น

นอกจาก ฟ้าทะลายโจรแล้ว หากระบบติดตั้งแล้วเสร็จ คาดว่าจะมีสมุนไพรตัวอื่น ๆ ปลูกในโรงเรือนแห่งนี้อีกเป็นจำนวนมาก เพื่อตอบสนองการผลิตยาสมุนไพรในบ้านเราให้เติบโตขึ้นอีก

ขอบคุณที่มา: http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/812695

ข่าวปักหมุด