หน้าแรก

 • HOT NEWS
 • 1.เก็บเกี่ยวถั่วเหลือง 2. พรวนดิน - ดินทราย ใช้ Red Renovatoเหลืออีก 6 วัน
 • ตรวจสอบโรคและแมลงศัตรูอ้อย1 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบโรคแมลงถั่วเหลือง ม้วนและหนอนเจาะฝัก ถ้าพบให้พ่นสารเค1 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดหนอนม้วนใบ แมลงศัตรูถั่วเหลืองครั้งที่1 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบวัชพืชและพ่นสารเคมีป้องกันกำจัด เท่าที่จำเป็น1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบโรคแมลง ทั้งอ้อยตอและอ้อยปลูก1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
 • 1.สร้าง BedFarm ด้วย Zonal Cultivator 2.เตรียมเมล็ดถั่วและเ1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
 • 1.ไถกลบเศษซาก 2.พรวน OFFSET 3.ปรับระดับ Land Leveling 4.Ripp1 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • จัดรูปแปลงใหม่ในกรณีแปลงรื้อตอ1 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำหลังใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน ให้น้ำหลังใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยปลูกปลายฝน สูตร 21-7-18 จำนวน 50 กก. ต่อไ1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำอ้อยน้ำราดหลังปลูกและใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน1 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยตอ ครั้งที่ 2 หลังตัดภายใน 10 วัน สูตร 211 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยตอ ครั้งที่ 1 หลังตัดภายใน 10 วัน สูตร 211 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบโรคแมลง ปล่อยแตนเบียนไข่และแมลงตัวห้ำ1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำอ้อยปลูกใหม่1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • ตัดอ้อยหีบ ไม่เผาใบ และทิ้งใบคลุมดิน1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • พบกับมิติใหม่กับเกร็ดความรู้ดี ๆ สำหรับชาวไร่อ้อย1 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา

Land leveling หรือการปรับพื้นที่ เปรียบเสมือนฐานรากสำคัญของการทำไร่อ้อยแบบมิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม ที่เน้นการใช้เครื่องจักรกลเข้ามาทำงาน เพื่อช่วยให้แต่ละขั้นตอนของการทำไร่อ้อยเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ความสำคัญของการ ปรับพื้นที่ หรือ ทำ Land leveling มี ดังนี้

 1. เมื่อพื้นที่เรียบ สม่ำเสมอ ต่อเนื่องกันตลอดทั้งแปลง ช่วยให้การกระจายน้ำสม่ำเสมอ ไม่มีน้ำขัง ไม่ว่าจะน้ำฝน หรือการให้น้ำอ้อย ถ้าน้ำขังในแปลงอ้อยจะส่งผลให้วัชพืชเติบโตได้ดีและจัดการยาก
 2. การปรับพื้นที่ ช่วยให้เครื่องจักรเข้าทำงานในไร่ได้ดี เกิดงานที่มีคุณภาพ เพราะสามารถทำความเร็วได้อย่างเหมาะสมในแต่ละกิจกรรมของเครื่องจักร นั้น ๆ

Land-leveling-004.jpg

เครื่องมือและเทคโนโลยีในการทำปรับพื้นที่

 1. ใบมีดดันหน้า (Land Plane) หรือใบมีดแบบลากท้าย (Drag Scrapper) เป็นเครื่องมือปรับพื้นที่ขั้นพื้นฐาน ที่ไม่มีระบบหรือเทคโนโลยีซับซ้อน ใช้การมองเห็นของคนเป็นตัวควบคุมอย่างเดียว
 2. การปรับพื้นที่ด้วยเลเซอร์ (Laser Land Leveling) โดยการติดตั้งที่ตัวส่งสัญญาณไว้ข้างแปลง และติดตัวรับสัญญาณ ไว้ที่ drag scrapper สามารถสั่งการทำงานปรับขึ้น-ลง ได้อัตโนมัติ เพื่อให้ได้ตามระดับที่เราตั้งค่าไว้ ข้อจำกัดของระบบนี้ คือ ทำงานได้ในระนาบเดียวคล้ายหน้าโต๊ะ และหากในแปลงมีฝุ่นมากเกินไปจะเป็นอุปสรรคต่อลำแสงเลอเซอร์ระหว่างตัวส่งกับตัวรับสัญญาณ ทำให้การทำงานคลาดเคลื่อนได้
 3. การปรับระดับพื้นที่แบบ GPS RTK ซึ่งเป็นเทคโนโลยีล่าสุดในการปรับพื้นที่ วิธีนี้ช่วยให้รู้ตำแหน่ง สูง-ต่ำ ของพื้นที่อย่างละเอียด และมีความแม่นยำสูง สามารถใช้ได้ในพื้นที่เนินเขา ลาดชัน ลูกฟูก หรือลูกคลื่น วิธีนี้มีความยืดหยุ่นสูงกว่าการใช้เลเซอร์ จึงได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ

มิตรผลใช้การปรับพื้นที่ทั้ง 3 วิธีข้างต้น เพราะขั้นตอนนี้เป็นพื้นฐานสำคัญที่ช่วยให้เรานำเครื่องมือเข้าทำงานในไร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยกตัวอย่างง่าย ๆ ครับ ถ้าพื้นที่ไม่เรียบ ก็ใช้ความเร็วไม่ได้ตามที่ควรจะเป็น เช่น หากเราต้องใช้ลากพรวนทำงานในความเร็ว 8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง รถจะไม่สามารถวิ่งทำความเร็วได้หากไม่มีการปรับพื้นที่ การชักร่องขึ้นเบดก็เช่นกัน ถึงแม้เราจะใช้ GPS ควบคุมการทำงาน ถ้าพื้นไม่เรียบ GPS ก็ไม่สามารถควบคุมรถให้ตรงได้ทั้งหมด นี่เป็นเพียงตัวเอย่างบางส่วนที่เราอยากให้มิตรชาวไร่เห็นภาพ ว่าจะเกิดปัญหาอย่างไรบ้าง ถ้าเราไม่ทำการปรับพื้นที่ครับ.

Land-leveling-005.jpg

Land-leveling-003.jpg

ข่าวปักหมุด