หน้าแรก

 • HOT NEWS
 • 1.เก็บเกี่ยวถั่วเหลือง 2. พรวนดิน - ดินทราย ใช้ Red Renovato1 กันยายน 2562
 • ตรวจสอบโรคและแมลงศัตรูอ้อย1 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบโรคแมลงถั่วเหลือง ม้วนและหนอนเจาะฝัก ถ้าพบให้พ่นสารเค1 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดหนอนม้วนใบ แมลงศัตรูถั่วเหลืองครั้งที่1 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบวัชพืชและพ่นสารเคมีป้องกันกำจัด เท่าที่จำเป็น1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบโรคแมลง ทั้งอ้อยตอและอ้อยปลูก1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
 • 1.สร้าง BedFarm ด้วย Zonal Cultivator 2.เตรียมเมล็ดถั่วและเ1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
 • 1.ไถกลบเศษซาก 2.พรวน OFFSET 3.ปรับระดับ Land Leveling 4.Ripp1 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • จัดรูปแปลงใหม่ในกรณีแปลงรื้อตอ1 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำหลังใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน ให้น้ำหลังใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยปลูกปลายฝน สูตร 21-7-18 จำนวน 50 กก. ต่อไ1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำอ้อยน้ำราดหลังปลูกและใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน1 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยตอ ครั้งที่ 2 หลังตัดภายใน 10 วัน สูตร 211 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยตอ ครั้งที่ 1 หลังตัดภายใน 10 วัน สูตร 211 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบโรคแมลง ปล่อยแตนเบียนไข่และแมลงตัวห้ำ1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำอ้อยปลูกใหม่1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • ตัดอ้อยหีบ ไม่เผาใบ และทิ้งใบคลุมดิน1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • พบกับมิติใหม่กับเกร็ดความรู้ดี ๆ สำหรับชาวไร่อ้อย1 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา

มิตรผลโมเดิร์นฟาร์มวันนี้ มีเกร็ดความรู้สำคัญเรื่อง “การวัดค่าความหวานของอ้อย” มาฝากคุณผู้อ่าน หลายคนคงคุ้นเคยกันดีกับคำว่า ค่าความหวานอ้อย แต่ความหมายและที่มาของค่าความหวานนี้ เป็นอย่างไร ไปติดตามกันค่ะ

โดยทั่วไปแล้ว การวัดค่าความหวานของอ้อยมีสองหน่วยด้วยกัน คือ องศาบริกซ์ กับ ซี.ซี.เอส.

องศาบริกซ์ หมายถึง ปริมาณร้อยละของของแข็งที่ละลายได้ ที่มีอยู่ทั้งหมดในน้ำอ้อย ซึ่งส่วนใหญ่

จะเป็นน้ำตาลซูโครส หากอ้อยสุกแก่จะมีมากกว่า 85 เปอร์เซ็นต์

ซี.ซี.เอส. หมายถึง ปริมาณร้อยละของน้ำตาลที่จะสามารถผลิตเป็นการค้าเชิงพาณิชย์ได้ ซึ่งเป็นสูตรคำนวณที่นำมาจากออสเตรเลีย ใช้คำนวณการหีบอ้อยเอาน้ำตาลที่มีอยู่ทั้งหมดในอ้อยออกมาได้เท่าไหร่

การเก็บตัวอย่างเพื่อวัดความหวาน

ทำได้โดยเจาะเอาน้ำอ้อยจากลำ หรือตัดลำตัวอย่างมาสกัดเอาน้ำอ้อย น้ำอ้อยที่บีบสกัดได้จะถูกนำไปวัดความหวาน

ทำไมต้องวัดค่าความหวาน

 • เพื่อดูความสุกแก่ของอ้อย
 • เป็นตัวกำหนดราคาอ้อยให้แก่ชาวไร่อ้อย

ทั้งนี้ค่าความหวานที่วัดได้ควรมีค่าตั้งแต่ 10 ซี.ซี.เอส. ขึ้นไป ถ้าต่ำกว่านี้จะเรียกว่า อ้อยมีค่าความหวานต่ำ ซึ่งแน่นอนว่า ค่าความหวานอ้อยแปรผันตรงกับราคาอ้อยที่เราจะได้รับนั่นเองค่ะ.

ข่าวปักหมุด