หน้าแรก

 • HOT NEWS
 • 1.เก็บเกี่ยวถั่วเหลือง 2. พรวนดิน - ดินทราย ใช้ Red Renovato1 กันยายน 2562
 • ตรวจสอบโรคและแมลงศัตรูอ้อย1 สิงหาคม 2562
 • ตรวจสอบโรคแมลงถั่วเหลือง ม้วนและหนอนเจาะฝัก ถ้าพบให้พ่นสารเค1 สิงหาคม 2562
 • พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดหนอนม้วนใบ แมลงศัตรูถั่วเหลืองครั้งที่1 กรกฎาคม 2562
 • ตรวจสอบวัชพืชและพ่นสารเคมีป้องกันกำจัด เท่าที่จำเป็น1 มิถุนายน 2562
 • ตรวจสอบโรคแมลง ทั้งอ้อยตอและอ้อยปลูก1 มิถุนายน 2562
 • 1.สร้าง BedFarm ด้วย Zonal Cultivator 2.เตรียมเมล็ดถั่วและเ1 มิถุนายน 2562
 • 1.ไถกลบเศษซาก 2.พรวน OFFSET 3.ปรับระดับ Land Leveling 4.Ripp1 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • จัดรูปแปลงใหม่ในกรณีแปลงรื้อตอ1 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำหลังใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน ให้น้ำหลังใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยปลูกปลายฝน สูตร 21-7-18 จำนวน 50 กก. ต่อไ1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำอ้อยน้ำราดหลังปลูกและใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน1 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยตอ ครั้งที่ 2 หลังตัดภายใน 10 วัน สูตร 211 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยตอ ครั้งที่ 1 หลังตัดภายใน 10 วัน สูตร 211 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบโรคแมลง ปล่อยแตนเบียนไข่และแมลงตัวห้ำ1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำอ้อยปลูกใหม่1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • ตัดอ้อยหีบ ไม่เผาใบ และทิ้งใบคลุมดิน1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • พบกับมิติใหม่กับเกร็ดความรู้ดี ๆ สำหรับชาวไร่อ้อย1 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา

มิตรชาวไร่เห็นด้วยไหมคะว่า ไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้หรืออะไรก็แล้วแต่ หากนำมาใช้งานอย่างผิดวิธี มักเกิดความเสียหายตามมา ทั้งสูญเสียวัสดุอุปกรณ์โดยใช่เหตุ เสียเงินซ่อมแซม ที่สำคัญเสียเวลาอีกด้วย

เครื่องมือเกษตรก็เช่นเดียวกันค่ะ มิตรผลโมเดิร์นฟาร์มมุ่งเน้นการทำไร่อ้อยสมัยใหม่โดยอาศัยเครื่องมือเข้ามาช่วยทำงานเพื่อลดการพึ่งพาแรงงานบุคคล ซึ่งเครื่องมือในไร่มีคุณสมบัติรวมถึงการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป แต่ยังมีชาวไร่หลายคนที่มักนำเครื่องมือเกษตรมาใช้ผิดวิธี

เครื่องมือเกษตรที่มักใช้ผิดวิธีในไร่อ้อยมีอะไรบ้าง

เครื่องมือไถระเบิดดาน ส่วนใหญ่จะใช้วัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นเครื่องมือไถระเบิดดินดาน จึงไม่ได้มาตรฐานและไม่มีความคงทน การใช้ริปเปอร์ผลิตใช้เองส่วนใหญ่ไถได้ไม่ลึกเท่าริปเปอร์ที่มีมาตรฐาน ชั้นดินดานจะไม่ถูกระเบิดหรือทำให้แตกร้าว ทำให้น้ำไม่สามารถซึมลงไปใต้ผิวดินลึกได้ เมื่อฝนตกจะทำให้น้ำไหลออกนอกแปลงหมด เมื่อฝนทิ้งช่วงก็จะทำให้น้ำระเหยหมดเร็ว อ้อยแสดงอาการเหี่ยวเฉา ใบแห้ง เร็วกว่าแปลงที่ลงริปเปอร์ที่มีมาตรฐาน ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากชาวไร่มีเครื่องมือไม่เพียงพอ และต้องการลดต้นทุนการทำไร่ ทำให้ต้องใช้เครื่องมือเท่าที่มีอยู่ และด้วยราคาอ้อยที่ไม่สูงมากจึงทำให้ชาวไร่ต้องประหยัดต้นทุนในการทำไร่อ้อย

การใช้เครื่องพ่นสารติดท้ายแทรกเตอร์แบบลากสาย มาพ่นสารแบบแยกสองหัวพ่นหรือสามหัวพ่น ในส่วนนี้จะทำให้ใช้แรงงานคนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งหากเราใช้แบบกางปีกพ่นเลยจะทำให้เราประหยัดเรื่องค่าแรงลงมาก และงานเสร็จเร็วกว่า ปลอดภัยกว่า ไม่ต้องกังวลเรื่องสายพ่นสารแตก สารเคมีฉีดถูกคนงาน และปัญหาอื่นที่ตามมา ส่วนสาเหตุมาจากการทำกิจกรรมพ่นสารไม่ทันอ้อยสูง ถ้าใช้เครื่องพ่นสารแบบกางปีกจะทำให้อ้อยหัก จึงทำให้ชาวไร่ใช้วีธีลากสายแทน

ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้เครื่องมือผิดวิธี

 • ทำให้งานที่ทำออกมาไม่ได้มาตรฐาน
 • เกิดการทำงานที่ซ้ำซ้อน
 • เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 • เสียเวลาที่ต้องกลับมาแก้ไขงานใหม่
 • ทำให้ผลผลิตอ้อยไม่ดีตามที่ควรจะเป็น และเสียโอกาสในการรับผลตอบแทนเต็มเม็ดเต็มหน่วย

หลักการพื้นฐานในการใช้งานเครื่องมือเกษตรให้ถูกต้อง

 • สำรวจแปลงหรือพื้นที่ที่จะทำกิจกรรม
 • กำหนดขั้นตอนของงาน
 • เตรียมเครื่องมือที่ต้องใช้งาน ให้เหมาะกับกิจกรรมนั้น ๆ
 • กำหนดผู้ตรวจสอบทั้งคุณภาพของงานและคุณภาพของเครื่องมือแต่ละประเภท
 • กำหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายในแต่ละกิจกรรม เพื่อให้ทราบต้นทุนของงานว่าเกินงบประมาณที่ตั้งไว้หรือไม่

เพื่อให้การทำงานบรรลุวัตถุประสงค์ และไม่เกิดความเสียหาย การเลือกใช้เครื่องมือเกษตรให้ถูกวิธีตามแผนงานที่กำหนดไว้ เป็นการทำไร่อ้อยแบบมิตรผลโมเดิร์นฟาร์มที่เกิดประโยชน์สูงสุดแน่นอนค่ะ.

ข่าวปักหมุด