หน้าแรก

 • HOT NEWS
 • 1.เก็บเกี่ยวถั่วเหลือง 2. พรวนดิน - ดินทราย ใช้ Red Renovato1 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบโรคและแมลงศัตรูอ้อย1 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบโรคแมลงถั่วเหลือง ม้วนและหนอนเจาะฝัก ถ้าพบให้พ่นสารเค1 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดหนอนม้วนใบ แมลงศัตรูถั่วเหลืองครั้งที่1 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบวัชพืชและพ่นสารเคมีป้องกันกำจัด เท่าที่จำเป็น1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบโรคแมลง ทั้งอ้อยตอและอ้อยปลูก1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
 • 1.สร้าง BedFarm ด้วย Zonal Cultivator 2.เตรียมเมล็ดถั่วและเ1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
 • 1.ไถกลบเศษซาก 2.พรวน OFFSET 3.ปรับระดับ Land Leveling 4.Ripp1 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • จัดรูปแปลงใหม่ในกรณีแปลงรื้อตอ1 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำหลังใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน ให้น้ำหลังใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยปลูกปลายฝน สูตร 21-7-18 จำนวน 50 กก. ต่อไ1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำอ้อยน้ำราดหลังปลูกและใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน1 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยตอ ครั้งที่ 2 หลังตัดภายใน 10 วัน สูตร 211 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยตอ ครั้งที่ 1 หลังตัดภายใน 10 วัน สูตร 211 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบโรคแมลง ปล่อยแตนเบียนไข่และแมลงตัวห้ำ1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำอ้อยปลูกใหม่1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • ตัดอ้อยหีบ ไม่เผาใบ และทิ้งใบคลุมดิน1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • พบกับมิติใหม่กับเกร็ดความรู้ดี ๆ สำหรับชาวไร่อ้อย1 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา

หัวใจของการทำไร่อ้อยแบบมิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม คือ การนำเครื่องจักรกลการเกษตรเข้ามาช่วยทำงานในไร่อ้อย ไม่ว่าจะเครื่องขึ้นแปลงปลูก เครื่องปลูกอ้อย เครื่องใส่ปุ๋ย เครื่องพ่นสารควบคุมวัชพืช รถตัดอ้อย และรถบรรทุกขนส่งอ้อย เหล่านี้คือผู้ช่วยสำคัญที่จะช่วยลดขั้นตอนและเวลาการทำงานในไร่ได้มากขึ้น หากมีการวางแผนการจัดการแปลงที่ดี

หัวใจของการใช้เครื่องจักรกลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คือการจัดรูปแบบแปลง หรือ Farm Layout เพราะนอกจากจะช่วยให้เครื่องจักรดังที่กล่าวไว้ข้างต้นทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังลดการเหยียบย่ำบนตออ้อย ลดการบดอัดของชั้นดิน ลดความเสียหายจากการเก็บเกี่ยว รวมไปถึงช่วยยืดอายุการไว้ตอได้อีกด้วย

หลักในการทำ Farm Layout ควรยึดหลัก 8 ประการดังนี้

 1. ทิศทางการปลูก ความยาวของแถวอ้อย (ไม่ต่ำกว่า 250 เมตร กลับรถน้อยที่สุด)
 2. ทิศทางการระบายน้ำ การกำหนดผังการระบายน้ำในแปลงอย่างเหมาะสมตั้งแต่ต้น ไม่ให้มีการท่วมขังในแปลง ช่วยลดความเสียหายของอ้อยได้
 3. พื้นที่หัวแปลง ควรกว้าง 6 เมตร ระดับต่ำกว่าเบด ปลูกหญ้าคลุมดิน และตัดให้สั้น
 4. ระยะห่างระหว่างร่อง 1.85 เมตร
 5. ถนนหลัก กว้าง 6 เมตร และถนนรอง กว้าง 3 เมตร
 6. แหล่งน้ำชลประทาน ทิศทางการส่งน้ำ และวิธีการให้น้ำ
 7. โรงเรือนเก็บเครื่องจักรและปัจจัยการผลิต
 8. พื้นที่รวบรวมอ้อยในไร่ (Cane yard)

การวางผังและการจัดการฟาร์มครอบคลุมการใช้งานทั้งแปลงปลูกอ้อยและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการไร่ ลดการใช้ทรัพยากรทั้งวัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ และแรงงาน

ทำให้ต้นทุนต่อไร่ลดต่ำลง พี่น้องมิตรชาวไร่ก็ได้กำไรมากขึ้น ที่สำคัญคือทำให้เราเหลือเวลาไปทำกิจกรรมอื่น ๆ และมีเวลาให้กับครอบครัวมากขึ้น.

ข่าวปักหมุด