หน้าแรก

 • HOT NEWS
 • 1.เก็บเกี่ยวถั่วเหลือง 2. พรวนดิน - ดินทราย ใช้ Red Renovato1 กันยายน 2562
 • ตรวจสอบโรคและแมลงศัตรูอ้อย1 สิงหาคม 2562
 • ตรวจสอบโรคแมลงถั่วเหลือง ม้วนและหนอนเจาะฝัก ถ้าพบให้พ่นสารเค1 สิงหาคม 2562
 • พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดหนอนม้วนใบ แมลงศัตรูถั่วเหลืองครั้งที่1 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบวัชพืชและพ่นสารเคมีป้องกันกำจัด เท่าที่จำเป็น1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบโรคแมลง ทั้งอ้อยตอและอ้อยปลูก1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
 • 1.สร้าง BedFarm ด้วย Zonal Cultivator 2.เตรียมเมล็ดถั่วและเ1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
 • 1.ไถกลบเศษซาก 2.พรวน OFFSET 3.ปรับระดับ Land Leveling 4.Ripp1 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • จัดรูปแปลงใหม่ในกรณีแปลงรื้อตอ1 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำหลังใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน ให้น้ำหลังใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยปลูกปลายฝน สูตร 21-7-18 จำนวน 50 กก. ต่อไ1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำอ้อยน้ำราดหลังปลูกและใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน1 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยตอ ครั้งที่ 2 หลังตัดภายใน 10 วัน สูตร 211 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยตอ ครั้งที่ 1 หลังตัดภายใน 10 วัน สูตร 211 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบโรคแมลง ปล่อยแตนเบียนไข่และแมลงตัวห้ำ1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำอ้อยปลูกใหม่1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • ตัดอ้อยหีบ ไม่เผาใบ และทิ้งใบคลุมดิน1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • พบกับมิติใหม่กับเกร็ดความรู้ดี ๆ สำหรับชาวไร่อ้อย1 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา

จากการรายงานข่าวหลายสำนัก รวมถึงการคาดการณ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับน้ำ ต่างฟันธงตรงกันว่า ปีนี้แล้งแน่นอน ทำให้เกษตรกรทั่วประเทศต่างเตรียมตัวรับมือภัยแล้ง เร่งวางแผนกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรกันตั้งแต่ปลายปี 2561

ทั้งนี้ภาครัฐก็ไม่ได้นิ่งนอนใจกับสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกรมชลประทาน ได้ประชุมหารือเตรียมการรับภัยแล้ง และเริ่มปล่อยขบวนคาราวานเครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ รถบรรทุกน้ำ เพื่อกระจายสู่พื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศที่เสี่ยงต่อปัญหาขาดแคลนน้ำ  ตามนโยบายให้หน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯ ที่เกี่ยวข้องมีความตื่นตัว ตระหนัก และเตรียมพร้อมในการรับมือสถานการณ์ภัยแล้งที่กำลังจะมาถึง

ซึ่งกรมชลประทานถือเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำฐานข้อมูลปริมาณน้ำทั้งประเทศ ความต้องการใช้น้ำ ทั้งในเขตและนอกเขตชลประทาน เพื่อนำมาวิเคราะห์เป็นรายพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวัง และกำหนดเป็นมาตรการที่เหมาะสมในการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ต่อไป รวมทั้งเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือ เครื่องจักรในการช่วยเหลือหากประชาชนประสบภาวะขาดแคลนน้ำ

ภาพรวมการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้งของประเทศ มีปริมาณน้ำเก็บกักทั้งประเทศ แบ่งเป็น 1) อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 35 แห่ง มีปริมาณน้ำกักเก็บ 47,141 ล้าน ลบ.ม. นำมาใช้ได้ 23,599 ล้าน ลบ.ม. 2) อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 412 แห่ง มีปริมาณน้ำกักเก็บ 2,696 ล้าน ลบ.ม. นำมาใช้ได้ 2,310 ล้าน ลบ.ม. และ 3) ปริมาณน้ำจากแหล่งน้ำอื่น ๆ นำมาใช้ได้ 1,138 ล้าน ลบ.ม. รวมปริมาณน้ำใช้การทั้งประเทศ 27,047 ล้าน ลบ.ม.

อย่างไรก็ดี มิตรผลโมเดิร์นฟาร์มเชื่อว่า มิตรชาวไร่ของเราคงเริ่มเตรียมการและวางแผนการใช้น้ำในพื้นที่ปลูกอ้อยไว้แล้วเป็นอย่างดี ถึงแม้อ้อยจะเป็นพืชที่แข็งแรง ไม่ต้องการน้ำเยอะ แต่อ้อยก็มีช่วงวัยที่ต้องใช้น้ำเพื่อการเจริญเติบโตเหมือนพืชชนิดอื่น ขอเพียงวางแผนให้น้ำในเวลาและปริมาณที่ใช่ เราเชื่อว่าเพื่อนมิตรชาวไร่จะฝ่าวิกฤตภัยแล้งปีนี้ไปได้แน่นอน

ขอบคุณที่มา: https://www.moac.go.th/news-preview-411091791977

ข่าวปักหมุด