หน้าแรก

 • HOT NEWS
 • 1.เก็บเกี่ยวถั่วเหลือง 2. พรวนดิน - ดินทราย ใช้ Red Renovato1 กันยายน 2562
 • ตรวจสอบโรคและแมลงศัตรูอ้อย1 สิงหาคม 2562
 • ตรวจสอบโรคแมลงถั่วเหลือง ม้วนและหนอนเจาะฝัก ถ้าพบให้พ่นสารเค1 สิงหาคม 2562
 • พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดหนอนม้วนใบ แมลงศัตรูถั่วเหลืองครั้งที่1 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบวัชพืชและพ่นสารเคมีป้องกันกำจัด เท่าที่จำเป็น1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบโรคแมลง ทั้งอ้อยตอและอ้อยปลูก1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
 • 1.สร้าง BedFarm ด้วย Zonal Cultivator 2.เตรียมเมล็ดถั่วและเ1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
 • 1.ไถกลบเศษซาก 2.พรวน OFFSET 3.ปรับระดับ Land Leveling 4.Ripp1 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • จัดรูปแปลงใหม่ในกรณีแปลงรื้อตอ1 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำหลังใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน ให้น้ำหลังใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยปลูกปลายฝน สูตร 21-7-18 จำนวน 50 กก. ต่อไ1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำอ้อยน้ำราดหลังปลูกและใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน1 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยตอ ครั้งที่ 2 หลังตัดภายใน 10 วัน สูตร 211 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยตอ ครั้งที่ 1 หลังตัดภายใน 10 วัน สูตร 211 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบโรคแมลง ปล่อยแตนเบียนไข่และแมลงตัวห้ำ1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำอ้อยปลูกใหม่1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • ตัดอ้อยหีบ ไม่เผาใบ และทิ้งใบคลุมดิน1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • พบกับมิติใหม่กับเกร็ดความรู้ดี ๆ สำหรับชาวไร่อ้อย1 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา

เมื่อ “ดิน” เป็นปัจจัยสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช การรู้จักดิน จึงเป็นเรื่องพื้นฐานที่มิตรชาวไร่ต้องศึกษาเพื่อประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของอ้อย เพราะหากเรารู้จักดินเป็นอย่างดี เราจะสามารถดูแลบำรุงอ้อยได้อย่างตรงจุด ไม่เสียเวลาบำรุงในส่วนที่อ้อยได้รับเต็มที่อยู่แล้ว

มิตรผลโมเดิร์นฟาร์มวันนี้ จะพาไปรู้จักส่วนประกอบของดิน และหน้าที่ของแต่ละส่วนว่ามีความสำคัญอย่างไรต่อการเจริญเติบโตของพืชและสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ไปติดตามกันค่ะ

ส่วนประกอบของดิน (Soil component) สามารถแบ่งออกตามความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตได้เป็น 4 ส่วนใหญ่ ๆ ดังนี้

 1. อนินทรียวัตถุ (mineral matter) เป็นส่วนที่เกิดจากชิ้นเล็กชิ้นน้อยของแร่และหินต่าง ๆ ที่สลายตัวทางเคมี ฟิสิกส์ และทางชีวเคมี

แล้วอนินทรียวัตถุ เขามีหน้าที่อะไรบ้าง?

>>> เป็นแหล่งกำเนิดของธาตุอาหารพืชและแหล่งอาหารของจุลินทรีย์

>>> เป็นส่วนที่ควบคุมเนื้อดิน (soil texture)

>>> ส่วนของอนุภาคดินเหนียว (clay fraction) เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในการเกิดกระบวนการทางเคมีต่าง ๆ ในดิน

 1. อินทรียวัตถุ (organic matter) เป็นส่วนที่เกิดจากการเน่าเปื่อยผุพังหรือสลายตัวของเศษพืชและสัตว์ที่ทับถมกันอยู่บนดิน

หน้าที่ของคุณอินทรียวัตถุ

>>> เป็นแหล่งกำเนิดของธาตุอาหารพืชและแหล่งอาหารของจุลินทรีย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และกำมะถัน (S)

>>> ให้พลังงานแก่จุลินทรีย์ดิน

>>> ควบคุมสมบัติทางกายภาพของดิน (soil tilt) เช่น โครงสร้างดิน ความร่วนซุย การระบายน้ำ และการแลกเปลี่ยนอากาศดิน

 1. น้ำ น้ำที่อยู่ในดินนั้น พบอยู่ในช่องระหว่างเม็ดดิน (aggregate) หรืออนุภาคดิน (particle) ที่เรียกช่องหรือที่ว่างนี้ว่า รูดิน (pore space)

หน้าที่ของน้องน้ำ

>>>.ให้น้ำแก่พืช

>>> ช่วยในการละลายธาตุอาหารต่าง ๆ ในดิน ช่วยในการดูดและขนย้ายธาตุอาหาร

 1. อากาศ ที่ว่างในดินระหว่างก้อนดินหรืออนุภาคดินนั้นมีอากาศอยู่ แก๊สที่พบโดยทั่วไปในอากาศในดินมีก๊าซไนโตรเจน ก๊าซออกซิเจน และคาร์บอนไดออกไซด์

หน้าที่ของอากาศ มีอะไรบ้างเอ่ย

>>> ให้ก๊าซออกซิเจน แก่รากพืชและจุลินทรีย์ในการหายใจ

>>> ให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเมื่อรวมกับน้ำ จะให้กรดคาร์บอนิค ซึ่งเป็นกรดที่มีความสำคัญในกระบวนการทางเคมีในดินและยังเป็นแหล่งให้คาร์บอนแก่จุลินทรีย์ดินบางชนิดด้วย

>>> ให้ก๊าซไนโตรเจน ซึ่งเป็นแหล่งของไนโตรเจนแก่จุลินทรีย์ดินบางชนิด

ดังนั้นเมื่อเราทราบแล้วว่า ความสำคัญของดิน นอกจากจะเป็นแหล่งผลิตปัจจัย 4 ของมนุษย์แล้ว ดินยังเป็นเครื่องกรองที่มีชีวิต ที่คอยทำหน้าที่เป็นที่เกาะยึดของรากพืช และกักเก็บน้ำ อากาศ และธาตุอาหารของพืช เมื่อดินสำคัญขนาดนี้แล้ว เราจึงควรบำรุงรักษาดินในพื้นที่ของเรา เพื่อให้เลี้ยงดูอ้อยที่เราปลูก ให้เจริญงอกงามต่อ ๆ ไป.

ข่าวปักหมุด