หน้าแรก

 • HOT NEWS
 • 1.เก็บเกี่ยวถั่วเหลือง 2. พรวนดิน - ดินทราย ใช้ Red Renovato1 กันยายน 2562
 • ตรวจสอบโรคและแมลงศัตรูอ้อย1 สิงหาคม 2562
 • ตรวจสอบโรคแมลงถั่วเหลือง ม้วนและหนอนเจาะฝัก ถ้าพบให้พ่นสารเค1 สิงหาคม 2562
 • พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดหนอนม้วนใบ แมลงศัตรูถั่วเหลืองครั้งที่1 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบวัชพืชและพ่นสารเคมีป้องกันกำจัด เท่าที่จำเป็น1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบโรคแมลง ทั้งอ้อยตอและอ้อยปลูก1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
 • 1.สร้าง BedFarm ด้วย Zonal Cultivator 2.เตรียมเมล็ดถั่วและเ1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
 • 1.ไถกลบเศษซาก 2.พรวน OFFSET 3.ปรับระดับ Land Leveling 4.Ripp1 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • จัดรูปแปลงใหม่ในกรณีแปลงรื้อตอ1 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำหลังใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน ให้น้ำหลังใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยปลูกปลายฝน สูตร 21-7-18 จำนวน 50 กก. ต่อไ1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำอ้อยน้ำราดหลังปลูกและใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน1 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยตอ ครั้งที่ 2 หลังตัดภายใน 10 วัน สูตร 211 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยตอ ครั้งที่ 1 หลังตัดภายใน 10 วัน สูตร 211 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบโรคแมลง ปล่อยแตนเบียนไข่และแมลงตัวห้ำ1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำอ้อยปลูกใหม่1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • ตัดอ้อยหีบ ไม่เผาใบ และทิ้งใบคลุมดิน1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • พบกับมิติใหม่กับเกร็ดความรู้ดี ๆ สำหรับชาวไร่อ้อย1 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา

30% ของพื้นที่ทั่วประเทศไทย ดินมีปัญหาขาดอินทรียวัตถุ ที่เป็นแบบนี้มีหลายสาเหตุ อาทิ ประเทศเราอยู่ในเขตร้อนชื้น เหมาะต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์, การปลูกพืชที่ไม่ใส่ใจใช้ปุ๋ยอินทรีย์ หรือแม้แต่การเผาทำลายเศษซากวัสดุอินทรีย์ รวมถึงการตัดไม้ทำลายป่ารุนแรง ล้วนเป็นสาเหตุของปัญหาดินขาดอินทรียวัตถุ

อินทรียวัตถุมีบทบาทต่อดินอย่างไร

 • เป็นอาหารของจุลินทรีย์ที่สังเคราะห์อาหารเองไม่ได้
 • ส่งเสริมการเกิดเม็ดดิน
 • ปรับปรุงโครงสร้างดิน การระบายน้ำ-อากาศ
 • เพื่มความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (CEC) ดิน
 • เพิ่มความต้านทานการเปลี่ยนแปลงปฏิกิริยาดิน (pH)
 • เพิ่มความเสถียรของเม็ดดิน ลดการกร่อนของดิน
 • เพิ่มความสามารถในการอุ้มน้ำของดิน
 • เพิ่มช่วงความชื้นที่เป็นประโยชน์ในดิน

ทั้งนี้ เมื่อดินเกิดปัญหาขาดอินทรียวัตถุ ใช่ว่าจะเยียวยาหรือรักษาไม่ได้ ในฐานะเกษตรกรผู้ใช้ประโยชน์จากดิน เราต้องรู้จักและบำรุงรักษา และแก้ปัญหาเมื่อดินไม่โอเค การจัดการปัญหาดินที่ขาดอินทรียวัตถุมีวิธีง่าย ๆ ดังนี้

การจัดการปัญหาดินที่มีอินทรียวัตถุต่ำ-ต่ำมาก

 1. ลดการไถพรวนให้น้อยที่สุด หรือทำการเกษตรแบบไม่ไถพรวน
 2. ลดการปล่อยพื้นที่ว่าง โดยใช้เศษวัสดุทางการเกษตรปกคลุมดิน เช่น ทิ้งใบอ้อยคลุมดิน เป็นต้น
 3. ปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อพักดิน และเพิ่มสารอินทรีย์ให้ดิน เช่น ความชื้นในดิน หรือการจัดการเกี่ยวกับไนโตรเจน เช่นการปลูกพืชตระกูลถั่ว ในช่วงพักดินจากการปลูกอ้อยเป็นต้น
 4. หาสารอินทรีย์จากแหล่งอื่นมาใส่เพิ่มเติมในดิน เช่น ใส่ปุ๋ยคอก หรือกากชานอ้อย เพื่อบำรุงดิน เป็นต้น

ด้วยหลักการง่าย ๆ ไม่ซับซ้อนทั้ง 4 ข้อ เป็นวิธีแก้ปัญหาดินไม่สมบูรณ์ได้อย่างดีเยี่ยม ทราบอย่างนี้แล้ว หากพื้นดินท่านใดมีปัญหา ทดลองใช้ 4 วิธีด้านบนนี้ได้ เพื่อคืนความสมบูรณ์ให้ดิน.

ข่าวปักหมุด