หน้าแรก

 • HOT NEWS
 • 1.เก็บเกี่ยวถั่วเหลือง 2. พรวนดิน - ดินทราย ใช้ Red Renovato1 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบโรคและแมลงศัตรูอ้อย1 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบโรคแมลงถั่วเหลือง ม้วนและหนอนเจาะฝัก ถ้าพบให้พ่นสารเค1 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดหนอนม้วนใบ แมลงศัตรูถั่วเหลืองครั้งที่1 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบวัชพืชและพ่นสารเคมีป้องกันกำจัด เท่าที่จำเป็น1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบโรคแมลง ทั้งอ้อยตอและอ้อยปลูก1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
 • 1.สร้าง BedFarm ด้วย Zonal Cultivator 2.เตรียมเมล็ดถั่วและเ1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
 • 1.ไถกลบเศษซาก 2.พรวน OFFSET 3.ปรับระดับ Land Leveling 4.Ripp1 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • จัดรูปแปลงใหม่ในกรณีแปลงรื้อตอ1 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำหลังใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน ให้น้ำหลังใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยปลูกปลายฝน สูตร 21-7-18 จำนวน 50 กก. ต่อไ1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำอ้อยน้ำราดหลังปลูกและใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน1 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยตอ ครั้งที่ 2 หลังตัดภายใน 10 วัน สูตร 211 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยตอ ครั้งที่ 1 หลังตัดภายใน 10 วัน สูตร 211 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบโรคแมลง ปล่อยแตนเบียนไข่และแมลงตัวห้ำ1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำอ้อยปลูกใหม่1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • ตัดอ้อยหีบ ไม่เผาใบ และทิ้งใบคลุมดิน1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • พบกับมิติใหม่กับเกร็ดความรู้ดี ๆ สำหรับชาวไร่อ้อย1 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา

ขอนแก่น เร่งช่วยเหลือประชาชน จากภาวะฝนทิ้งช่วง พร้อมประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้งครบ 26 อำเภอแล้ว คาดพื้นที่การเกษตรเสียหาย 1.7 ล้านไร่

วันที่ 14 ส.ค. 2562 นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า หลังจากที่ได้ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 5 ส.ค.ที่ผ่านมาคณะกรรมการฯมีมติให้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ฝนทิ้งช่วงในพื้นที่ 24 อำเภอ 175 ตำบล 1,961 หมู่บ้าน 53 ชุมชน ต่อมาเพิ่มเติมอีก 2 อำเภอ ประกอบด้วย อ.หนองเรือ และ อ.บ้านฝาง โดยทั้ง 26 อำเภอ ในจ.ขอนแก่นได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้ง

ตรวจสอบเบื้องต้นมีนาข้าว พืชสวน พืชไร่ เสียหายประมาณ 1.7 ล้านกว่าไร่ ถ้าคิดความเสียหายตามจำนวนไร่ ประมาณ 1,900 กว่าล้านบาท จึงต้องมีการนัดประชุมเพื่อคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภัยแล้ง เพื่อจะได้แจ้งให้ส่วนกลางรับทราบหาทางช่วยเหลือแบบเร่งด่วนโดยเร็วที่สุด ซึ่งจะตกไร่ละ 1,113 บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562

ขอบคุณที่มา : https://bit.ly/2Z4Hp8y , https://bit.ly/2Z4Serg

ข่าวปักหมุด