หน้าแรก

ประเภทของบ่อบาดาล แหล่งน้ำเสริมอ้อยให้ได้ผลผลิตตามเป้า

ประเภทของบ่อบาดาล แหล่งน้ำเสริมอ้อยให้ได้ผลผลิตตามเป้า

สำหรับมนุษย์เอง น้ำเป็นส่วนประกอบที่มีมากที่สุดในร่างกาย เป็นส่วนประกอบของส่วนต่าง ๆ เช่น เลือด น้ำเหลือง รวมถึงอวัยวะต่าง ๆ นั่นแสดงว่า น้ำ เป็นสิ่งที่ร่างกายมนุษย์ขาดไม่ได้
2 วิธีสร้างแหล่งน้ำเสริมอ้อยให้ได้ผลผลิตตามเป้า

2 วิธีสร้างแหล่งน้ำเสริมอ้อยให้ได้ผลผลิตตามเป้า

การปลูกอ้อยแบบฉบับมิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม นอกจากหลักสี่เสาที่สำคัญ ทั้งพักดินปลูกถั่ว สลับอ้อย  ,การควบคุมแนวล้อวิ่ง, การไถพรวนให้น้อย  และการตัดอ้อยสดไว้ใบคุลมดิน เป็นตัวแปรสำคัญที่ช่วยให้มิตรชาวไร่ ลดต้
ขุดบ่อขนาดไหน น้ำเสริมอ้อยจึงจะเหมาะสม

ขุดบ่อขนาดไหน น้ำเสริมอ้อยจึงจะเหมาะสม

สวัสดีค่ะพี่น้องมิตรชาวไร่ ในช่วงฤดูฝนของทุกปี เป็นช่วงที่อ้อยจะได้รับน้ำจากฝน รวมถึงเป็นช่วงที่มิตรชาวไร่จะได้มีโอกาสเก็บกักน้ำในบ่อน้ำเสริมอ้อยที่ขุดไว้ในไร่เพื่อใช้ในไร่อ้อย
วิธีเก็บเกี่ยวถั่วเหลือง ได้ทั้งผลผลิต ได้ทั้งเมล็ดพันธุ์

วิธีเก็บเกี่ยวถั่วเหลือง ได้ทั้งผลผลิต ได้ทั้งเมล็ดพันธุ์

ประโยชน์ของการปลูกพืชตระกูลถั่วในช่วงเวลาพักดินหลังจากปลูกอ้อยต่อเนื่องมาหลายปี มิตรผลโมเดิร์นฟาร์มกล่าวเสมอว่า การดูแลดินที่ดีที่สุดคือ การให้ดินได้พัก เพื่อปรับปรุงสุขภาพดิน การให้พืชตระกูลถั่วมาช่ว
เทคนิคปลูกอ้อยข้ามแล้งด้วยระบบน้ำหยด

เทคนิคปลูกอ้อยข้ามแล้งด้วยระบบน้ำหยด

“น้ำ” หรือชลประทาน คือปัจจัยเสริมอ้อยสำคัญที่ช่วยให้อ้อยเจริญเติบโตเต็มที่ โดยปกติอ้อยต้องการน้ำประมาณ 1,200-1,600 มิลลิเมตรต่อปี ด้วยสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ทำให้มิตรชาวไ
วิธีการให้น้ำอ้อยที่ประหยัดทรัพยากรน้ำและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

วิธีการให้น้ำอ้อยที่ประหยัดทรัพยากรน้ำและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

อ้อยโรงงาน เป็นพืชที่ต้องการน้ำตลอดทั้งปีประมาณ 1,500 มิลลิเมตร หรือ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ นั่นหมายถึงมิตรชาวไร่ต้องส่งเสริมน้ำอ้อยให้เพียงพอต่อความต้องการตลอดทั้งปี ซึ่งนอกจากน้ำจากฝนแล้ว มิตรชาวไ
ให้น้ำอ้อยตอทันทีหลังตัด

ให้น้ำอ้อยตอทันทีหลังตัด

สวัสดีค่ะพี่น้องมิตรชาวไร่ เชื่อว่าขณะนี้พี่น้องมิตรชาวไร่กำลังง่วนอยู่กับการตัดอ้อยส่งเข้าโรงงาน มิตรผลโมเดิร์นฟาร์มขอส่งกำลังใจให้ทุกอย่างราบรื่น ผลผลิตตามเป้านะคะ
ให้น้ำอ้อยตามช่วงเวลาที่เหมาะสม

ให้น้ำอ้อยตามช่วงเวลาที่เหมาะสม

สิ่งมีชีวิตแทบจะทุกชนิดต้องอาศัยน้ำเพื่อใช้ในการเจริญเติบโต แม้แต่มนุษย์เองถ้าขาดน้ำก็ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ อ้อยก็เช่นกัน ในแต่ละช่วงวัยการเจริญเติบโตของอ้อย ก็ต้องพึ่งพาน้ำเพื่อเติบโตเป็นอ้อยที่ส
เคล็ดลับอ้อยงามด้วยระบบน้ำหยด

เคล็ดลับอ้อยงามด้วยระบบน้ำหยด

สวัสดีค่ะมิตรชาวไร่ทุกท่าน ดูเหมือนว่าปลายฝนปีนี้ อิทธิพลจากมรสุมและพายุหลายลูก เวียนกันเข้าออกโดยรอบประเทศไทยทำให้มีฝนตกสะสมต่อเนื่องจนเกิดอุทกภัยบางพื้นที่ มิตรผลโมเดิร์นฟาร์มขอให้พี่น้องชาวไทยเฝ้าร