หน้าแรก

LESS FOR MORE ออกแบบแปลงปลูกใหม่ใช้ท่อนพันธุ์น้อยลง

LESS FOR MORE ออกแบบแปลงปลูกใหม่ใช้ท่อนพันธุ์น้อยลง

หลักพื้นฐานที่สำคัญอย่างหนึ่งของวิธีการปลูกอ้อยสมัยใหม่แบบมิตรผลโมเดิร์นฟาร์มนั่นก็คือการออกแบบแปลงปลูกอ้อยใหม่ให้มีการวางผังพื้นที่ (Farm Layout)
แบ่งเขตเพิ่มประสิทธิภาพรถตัดอ้อยกันเถอะ

แบ่งเขตเพิ่มประสิทธิภาพรถตัดอ้อยกันเถอะ

"รถตัดอ้อย" คันโต สมรรถนะสูงที่ได้แสดงฝีไม้ลายมือตะลุยตัดอ้อยแทนการใช้แรงงานคนได้มากที่สุด 825 ตันต่อคันต่อวัน