หน้าแรก

 • HOT NEWS
 • 1.เก็บเกี่ยวถั่วเหลือง 2. พรวนดิน - ดินทราย ใช้ Red Renovato1 กันยายน 2562
 • ตรวจสอบโรคและแมลงศัตรูอ้อย1 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบโรคแมลงถั่วเหลือง ม้วนและหนอนเจาะฝัก ถ้าพบให้พ่นสารเค1 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดหนอนม้วนใบ แมลงศัตรูถั่วเหลืองครั้งที่1 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบวัชพืชและพ่นสารเคมีป้องกันกำจัด เท่าที่จำเป็น1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบโรคแมลง ทั้งอ้อยตอและอ้อยปลูก1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
 • 1.สร้าง BedFarm ด้วย Zonal Cultivator 2.เตรียมเมล็ดถั่วและเ1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
 • 1.ไถกลบเศษซาก 2.พรวน OFFSET 3.ปรับระดับ Land Leveling 4.Ripp1 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • จัดรูปแปลงใหม่ในกรณีแปลงรื้อตอ1 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำหลังใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน ให้น้ำหลังใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยปลูกปลายฝน สูตร 21-7-18 จำนวน 50 กก. ต่อไ1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำอ้อยน้ำราดหลังปลูกและใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน1 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยตอ ครั้งที่ 2 หลังตัดภายใน 10 วัน สูตร 211 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยตอ ครั้งที่ 1 หลังตัดภายใน 10 วัน สูตร 211 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบโรคแมลง ปล่อยแตนเบียนไข่และแมลงตัวห้ำ1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำอ้อยปลูกใหม่1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • ตัดอ้อยหีบ ไม่เผาใบ และทิ้งใบคลุมดิน1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • พบกับมิติใหม่กับเกร็ดความรู้ดี ๆ สำหรับชาวไร่อ้อย1 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา
เมื่อดินมีปัญหา ต้องแก้ปัญหาให้ดิน

เมื่อดินมีปัญหา ต้องแก้ปัญหาให้ดิน

30% ของพื้นที่ทั่วประเทศไทย ดินมีปัญหาขาดอินทรียวัตถุ ที่เป็นแบบนี้มีหลายสาเหตุ อาทิ ประเทศเราอยู่ในเขตร้อนชื้น เหมาะต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์, การปลูกพืชที่ไม่ใส่ใจใช้ปุ๋ยอินทรีย์ หรือแม้แต่การเ
พักดิน ปลูกปอเทือง

พักดิน ปลูกปอเทือง

บนแผ่นดินอีสานที่กว้างใหญ่ไพศาลมีพื้นที่อยู่ราว 105 ล้านไร่ ซึ่งถือเป็นภาคที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย และมีพื้นที่เพาะปลูกทำเกษตรกรรมมากที่สุดอีกด้วย ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีถ้าเราสามารถช่วยกันพล
“ดิน” ปัจจัยสำคัญต่อการเจริญเติบโตของอ้อย

“ดิน” ปัจจัยสำคัญต่อการเจริญเติบโตของอ้อย

เมื่อ “ดิน” เป็นปัจจัยสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช การรู้จักดิน จึงเป็นเรื่องพื้นฐานที่มิตรชาวไร่ต้องศึกษาเพื่อประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของอ้อย เพราะหากเรารู้จักดินเป็นอย่างดี เราจะสามารถดูแลบำรุงอ้อย
หลักคิด 3 ใช่ พิชิตภารกิจทำไร่อ้อยยั่งยืนแบบมิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม

หลักคิด 3 ใช่ พิชิตภารกิจทำไร่อ้อยยั่งยืนแบบมิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม

หลักคิดพิชิตภารกิจทำไร่อ้อยยั่งยืนแบบมิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม
อ้อยสด V.S. อ้อยเผา

อ้อยสด V.S. อ้อยเผา

ใช้รถตัด V.S. เผาใบอ้อยก่อนแล้วค่อยเข้าตัด
สูตรลับโมเดิร์นฟาร์ม

สูตรลับโมเดิร์นฟาร์ม

“สูตรลับโมเดิร์นฟาร์ม” คือ หนึ่งในองค์ความรู้ของมิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม ที่มิตรผลได้ค้นคว้าจนค้นพบวิธีการปลูกอ้อยด้วยความรู้และเทคโนโลยีระดับเวิลด์คลาส เพื่อเป็นฐานแห่งความสำเร็จ ที่จะพาเกษตรกรในยุคประเทศ