ไร่อ้อยดี ต้องมีบ่อในแปลง

แม้อ้อยจะเป็นพืชไร่ที่แข็งแรง ทนทาน แต่ “น้ำ” ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้อ้อยเจริญเติบโตสมวัย ลำต้นสูงใหญ่ ให้ความหวานดี อ้อยจะได้รับน้ำอย่างชุ่มช่ำจาก “น้ำฝน” ที่ค่าเฉลี่ยปีละ 1,000 มิลลิเมตร ปริมาต