เคล็ด(ไม่)ลับ ปรุงดิน ปลูกพืชในกระถาง

“ดิน” สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ ที่ให้คุณประโยชน์มากมายมหาศาลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ เพราะดินเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญ เป็นต้นกำเนิดของการเกษตรกรรมนั่นเอง