ครม.เห็นชอบ ปรับราคาอ้อยตันละ 1,083.86 บาท ทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ที่ผ่านมา นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า