ตัดอ้อยสดไว้ใบคลุมดิน ตามหลักสี่เสา ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้

ผ่านฤดูกาลตัดอ้อยมาแล้วหมาด ๆ มิตรชาวไร่ของมิตรผลคงทำไร่ไปในแนวทางเดียวกันตามแบบฉบับมิตรผลโมเดิร์นฟาร์มใช่ไหมคะ เช่น การตัดอ้อยตามหลักสี่เสา คือ ตัดอ้อยสดไว้ใบคลุมดิน ที่นอกจากจะช่วยเพิ่มสารอาหารให้กั