ปลูกถั่วลิสงอย่างไรให้ชีวิต ดี๊ดีย์!!

“พักดินปลูกถั่ว” เป็นหนึ่งในหลักสี่เสาพลัส ของการทำไร่แบบมิตรผลโมเดิร์นฟาร์มที่พี่น้องมิตรชาวไร่หันมาให้ความสำคัญและใส่ใจในการปลูกถั่วเพื่อบำรุงดินมากขึ้น แต่จะดีมิใช่น้อยหากถั่วที่เราปลูก นอกจากจะบำร