บุรุษชุดเขียว มิตรผลไอรอนแมน

“ไอรอนแมน” คือ ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องเกษตรสมัยใหม่ของมิตรผลโมเดิร์นฟาร์มไปสู่มิตรชาวไร่ เปรียบเสมือนฮีโร่พันธุ์ใหม่ที่จะนำเอาความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนไปให้กับมิต