ทำอย่างไรเมื่อสารเคมีเข้าตา?

การใช้สารควบคุมวัชพืชในเรือกสวนไร่นา เป็นสิ่งที่ยากจะปฏิเสธได้ของเกษตรกรเกือบทุกราย เพราะการทำไร่ทำสวนสมัยนี้ ความคาดหวังของเกษตรคือ ผลผลิตที่งอกงาม สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้แก่ผู้เพาะปลูก