สงกรานต์เที่ยวไหนดี

อีกไม่กี่วันก็ถึงเทศกาลสงกรานต์ หรือวันปีใหม่ไทยแล้วนะคะ ประเพณีนี้ตามตำราสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ นิยมจัดในช่วงวันที่ 13-15 เมษายนของทุกปี  สงกรานต์สมัยก่อนจัดขึ้นเฉพาะในครอบครัวหรือชุมชนใกล้เคียง แต่