Ecorobotix หุ่นยนต์กำจัดวัชพืชแบบอัตโนมัติ

เมื่อการทำไร่ขยับก้าวเข้าสู่การทำไร่สมัยใหม่ในยุค Thailand 4.0 แบบนี้ แน่นอนว่าอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือ และวิทยาการที่ล้ำสมัย เริ่มมีบทบาทเข้ามาทดแทนแรงงานคนมากขึ้นเรื่อย ๆ อย่างเช่นเจ้าหุ่นยนต์อัจ