3 เก็บ ห่างไกลโรคร้ายจากยุง

หวัด(ไม่)ดีค่ะคุณผู้อ่านมิตรผลโมเดิร์นฟาร์มทู้กกกกกคน ช่วงนี้ฝนกตกแทบจะวันเว้นวันเลยนะคะ โรคภัยไข้เจ็บก็ระบาดมากับฝน ที่ฮิตหนักเห็นจะเป็นหวัดกับไข้เลือดออก โรคเหล่านี้ประมาทไม่ได้นะคะ