9 สัญญาณเตือน โรคเบาหวาน

สัญญาณอันตรายที่จะเตือนภัยกับเราว่า เรากำลังจะเป็น โรคเบาหวาน แล้ว อาการเป็นอย่างไร มีวิธีสังเกตได้อย่างไร มีข้อมูลมาฝากค่ะ