Wi-Fi 6E อีกขั้นของการพัฒนา สัญญาณดีขึ้น ปลอดภัยขึ้น

สวัสดีค่ะมิตรชาวไร่ ปัจจุบันการเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่ได้มีแค่สัญญาณจากโทรศัพท์มือถือเท่านั้น สัญญาณ Wi-Fi เป็นอีกหนึ่งช่องทางการเชื่อมต่อให้เราเข้าไปท่องโลกอินเตอร์เน็ตได้อย่างจุใจ ซึ่งการพัฒน