วันสิ่งแวดล้อมโลกสำคัญอย่างไร

สวัสดีค่ะมิตรชาวไร่ เดือนมิถุนายนของทุกปี เป็นอีกเดือนที่มีความสำคัญระดับโลก เพราะเป็นเดือนแห่งวันสิ่งแวดล้อม เราจะเห็นหลายประเทศ รวมถึงหลายหน่วยงาน ออกมารณรงค์และให้ความสำคัญกับกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม