รู้จัก Agri-Map Mobile ช่วยให้เรื่องเกษตรเป็นเรื่องง่าย

หากพูดถึงแอปพลิเคชันที่ช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงข้อมูลการเกษตรได้ง่ายขึ้น ไม่พูดถึงแอปฯนี้ไม่ได้ นั่นคือ Agri-Map Mobile แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนที่ช่วยเพิ่มความสะดวกให้เกษตรกรและเจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงและ