ทำความรู้จักกับพืชตระกูลถั่ว

“พักดินปลูกถั่วสลับอ้อย” คือ หนึ่งในหลัก 4 เสาพลัส ที่มิตรผลโมเดิร์นฟาร์มพัฒนาขึ้นจากองค์ความรู้และเทคโนโลยีระดับโลก ซึ่งเสาหลักที่หนึ่งก็คือ การบำรุงรักษาดินโดยการปลูกพืชตระกูลถั่วค่ะ